For deg under 18 år

Opp

For deg som vil begynne tidlig

Enten du er ungdom som ønsker å investere, eller du er foresatt som ønsker å investere for barna dine, er regelmessig sparing i fond eller aksjer det mest lønnsomme over tid

Du kan velge mellom følgende kontotyper for sparing til mindreårige:

Start sparingen tidlig

Egen konto for mindreårige

Små beløp vokser seg store over tid

Invester i aksjer og fond

Velg melllom Aksjesparekonto, Akjse- og fondskonto, Sparekonto og Investeringskonto Zero.

Hvem sitt navn burde kontoen stå i?

Noen ting du bør tenke igjennom før du setter i gang

Overformynderi, Lånekassen og formuesskatt

Det er noen ting det kan være smart å tenke over før du begynner å spare og investere, enten du er under 18 eller skal spare til barnet ditt. For eksempel hvis en under 18 år får for høy formue kan det påvirke rett til stipend under utdanning.

Konto i mindreåriges navn

Fordeler med konto i mindreåriges navn

Det er interessant og lærerikt for barn og unge å følge sin egen sparing. Oppretter du en konto for mindreårig i barnets navn vil du som forelder styre kontoen sammen med den mindreårige, frem til myndighetsalder. Etter at barnet har fylt 18 blir kontoen automatisk til en vanlig aksje- og fondskonto Investeringskonto Zero eller Aksjesparekonto

Sparing som står i den mindreåriges navn vil heller ikke påvirkes av samlivsbrudd, konkurs eller dødsfall.

Ting å tenke på

Blir den mindreåriges formue for stor kan Overformynderiet ta over forvaltningen. I tillegg kan det begrense stipendet fra Lånekassen.

Konto i foresattes navn

Fordeler med konto i foresattes navn

Spares det til en mindreårig i foresattes navn, beholder du som foresatt kontrollen over pengene til du selv velger å overføre pengene. For å holde sparingen skilt kan du åpne en konto og merke kontoen med navnet til den mindreårige.

Pengene er automatisk unndratt Overformynderiet og begrenser ikke mulighetene for stipend.

Ting å tenke på

Pengene som spares regnes med i boet ved konkurs, samlivsbrudd eller dødsfall.

Hvis du som forelder åpner kapitalforsikringen Investeringskonto Zero kan du sette barnet ditt som begunstiget. Da sikrer du at 101 % av kontoens saldo tilfaller barnet ditt dersom noe skulle skje.

Sparingen til mindreårig sammen med annen formue kan gjøre at du må betale formuesskatt. Les mer om formuesskatt på skatteetatens sider.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Ting å tenke på ved høy formue for unge

Overformynderiet

Hvis du er under 18 år og formuen din overstiger et visst beløp kan Fylkesmannen ta over forvaltningen av pengene frem til du er over 18 år. Her kan du lese mer om grensene.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Stipend under utdanning

Får du for høy formue kan det begrense mulighetene dine for å få stipend fra Lånekassen når du studerer. Les mer om grensene hos Lånekassen.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hvis du som student tjener over et visst beløp i året får du lavere stipend. Kapitalinntekter (renter, utbytte eller gevinst på salg av aksjer og fond) teller også likt som arbeidsinntekt. Hvis du har høye kapitalinntekter påvirker det hvor mye du kan jobbe før du får lavere stipend. Finn beløpsgrensene på Lånekassens sider.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Lønnsom sparing

Jo tidligere du starter desto bedre avkastning kan du få på pengene

Spar regelmessig i aksjer og fond

Aksje- og fondssparing har vist seg å være det beste alternativet for å skape god avkastning når sparehorisonten er lang, som den er for barn og unge. Risikoen er høyere enn for en vanlig sparekonto, så verdien på sparepengene vil svinge, men over tid kan du forvente at avkastningen vil være betraktelig høyere.

Små faste trekk merkes lite, men vokser seg store over tid. Sett opp en spareavtale i fond så går sparingen på autopilot.

Rosa sparegris

En krone her, og en krone der..

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.