Gå til hovedinnhold

Dette er en annonse fra J.P. Morgan Asset Management.

Research Enhanced Index Equity (ESG) ETFer

Kombinér aktiv og passiv forvaltning med mål om langsiktig meravkastning.

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF (ESGE)

En ny måte å bygge fundamentet i porteføljen på.

Mange investorer bruker passive fond for å ha forutsigbar og effektiv markedseksponering i porteføljen. Men det betyr også at man ikke får muligheten til å oppnå meravkastning.

Heldigvis behøver ikke investorer lenger velge mellom passiv og aktiv forvaltning. J.P. Morgans Research Enhanced Index Equity (ESG) ETFer forsøker å tilby det beste fra begge verdener, med indekslignende eksponering og aksjespesifikk innsikt innenfor én enkel kostnadseffektiv løsning. Fondene tar også hensyn til faktorer innen miljø, samfunnsansvar og eierstyring (ESG).

Indeksnær risiko med aksjespesifikk innsikt.

Research Enhanced Index Equity (ESG)-ETFer benytter aktiv analyse samtidig som de opprettholder en lav tracking error. Dette skiller fondene fra rene passive strategier. Målet er å gi en lavere men mer konsekvent meravkastning, men begrense den aktive risikoen - samtidig som det opprettholdes en konkurransedyktig kostnad (lav totalkostnadsprosent).

Fundamentene i en investeringsportefølje.

I over 30 år har J.P. Morgan finpusset Research Enhanced Index-prosessen. I dag tilbyr de fire Research Enhanced Index-ETFer som dekker globale-, amerikanske-, europeiske- og vekstmarkeder.

  • Indeks-lik risikoprofil. Strenge regionale, sektor- og stilbegrensninger brukes på indeksnivå for å håndtere indeksrisiko, samtidig som det gir rom for erfarne porteføljeforvaltere til å tilføre verdi ved å ta mange små over- og undervektsposisjoner i individuelle aksjer.
  • Sikter på konsekvent meravkastning over tid. Evnen til å ta mange små aktive aksjeposisjoner gir investorer muligheten til å sikte seg inn på potensiell meravkastning over tid og samtidig moderere indeksrisikoen.
  • Informasjonsfordel. J.P. Morgans innovative tilnærming drar nytte av innsikten til et globalt team med 85 analytikere for å gi tilgang til aksjevalg fra eksperter til en konkurransedyktig pris. Med 20 års erfaring i snitt, gjennomfører de lokalt baserte analytikerne til sammen ca. 8 000 møter hvert år med toppledelsen i selskaper, noe som gir stor kunnskap om selskapene de dekker.
  • Robuste ESG-rammer. Aktive aksjevalg gir også større rom for å bygge bærekraftige porteføljer, der vurdering av ESG-faktorer er fullstendig integrert i aksjeanalysene til J.P. Morgans analytikere.

Lær mer om Research Enhanced Index ETFer.

Klikk på bildene for å se de i større versjon.

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF (ESGE)

JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (JREE)

Bygger på ekspertisen til våre europeiske aksjeanalytikere for å sikte inn på alfa til konkurransedyktige kostnader.

JREEs avgift er 0,25 %.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (5ESG)

JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (JREM)

Bruker informasjonsfordelen som gis av våre omfattende analyser for å forsøke å utnytte disse mer ineffektive markedene fullt ut.

JREMs avgift er 0,30 %.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF (ESGW)

JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (JREG)

For investorer som ønsker en global eksponering som kan dra fordel av integrerte analyser fra J.P. Morgans regionale analytikerteam.

JREGs avgift er 0,25 %.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (ESGU)

JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (JREU)

J.P. Morgans første Research Enhanced Index-strategi med en lang histore med meravkastning.

JREUs avgift er 0,20 %.

* Performance data Source: Bloomberg as at 31 July 2021. Fund performance is shown based on the NAV with income (gross) reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit fees. *Cumulative excess return in USD from inception date of 16 October 2018, Bloomberg as of 31 July 2021. ** Cumulative excess return in USD from inception date of 6 December 2018, Bloomberg as of 31 July 2021.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning.

Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på instrumentsiden til fondet.