AuAg Precious Green B

Øvrige
Utvikling 1 år-
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (20.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
13.57 EUR
Dagens kursendring
+ 0.75 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
80 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1 %
Løpende kostnader
1.4 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.4 %
- Returprovisjon
0.7 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Au
AuAg Precious Green B

The fund is a mixed fund and invests at least 50 percent in the stock market to achieve exposure to companies that are active in green technology and produce services, products and raw materials needed to create a greener and cleaner world. The fund also invests at least 30 percent in transferable securities, all of whose value development the nominee deems to be affected by market developments for gold, silver and other precious metals.

ISIN
SE0014808457
Kategori
Øvrige
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. september 2020
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Eric Strand
Forvaltet fondet siden
1. september 2020
AIFM Capital ABSlottsvägen 3G39233 Kalmar
0480363666http://www.aifmgroup.com
Aksjer
58.0 %
Øvrig
36.9 %
Kort rente
5.1 %

Største regioner

USA 40.0 %
Canada 15.8 %
Storbritannia 15.1 %
Australia 10.3 %

Største bransjer

Materialer
40.3 %
Teknologi
29.0 %
Industri
21.1 %
Verktøy
9.6 %
Royal Mint Physical Gold ETC
7.6 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC
7.6 %
Invesco Physical Gold ETC
7.5 %
Amundi Physical Gold ETC C
7.5 %
Plug Power, Inc.
3.4 %