Nordnet Indeksfond Emerging Markets NOK

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år-
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (21.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
120.15 NOK
Dagens kursendring
- 0.73 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.3 %
Løpende kostnader
0 %
Hvorav forvaltningskostnad
0 %
- Returprovisjon
0 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
No
Nordnet Indeksfond Emerging Markets NOK

Fondet har som mål å følge den totale nettoavkastningen i amerikanske dollar til MSCI Emerging Markets Index, minus gebyrer og utgifter. MSCI Emerging Markets Index (Bloomberg-ticker: NDUEEGF) er en egenkapitalindeks som er representativ for markedene for selskaper med stor og middels markedsverdi i vekstland. Risikoen for valutabevegelser mellom indeksens valuta og valutaen i hver klasse vil ikke bli sikret. Fondet forvaltes sammen av Nordnet Bank AB og J.P. Morgan Mansart Management Limited.

ISIN
IE00BMTD2S51
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
2. september 2020
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

JP Morgan Mansart Management LtdJ.P. Morgan Mansart Management LimitedE14 5JP London
http://www.jpmorganmansart.com
Aksjer
99.6 %
Kort rente
0.2 %
Øvrig
0.2 %

Største regioner

Asia Emerging 52.9 %
Asia 28.8 %
Latin-Amerika 5.8 %
Europe Emerging 4.5 %

Største bransjer

Teknologi
21.4 %
Konsumentvarer
18.4 %
Finans
16.8 %
Kommunikasjon
14.8 %
Materialer
7.1 %
Forbruksvarer
5.8 %
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share
6.9 %
Tencent Holdings Ltd
5.8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.8 %
Samsung Electronics Co Ltd
4.0 %
Meituan
1.9 %
Naspers Ltd Class N
1.2 %
China Construction Bank Corp Class H
1.1 %
Reliance Industries Ltd
1.0 %
JD.com, Inc. - American Depositary Shares
1.0 %
Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H
1.0 %