T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A USD

USA, Store selskaper, Verdi
Utvikling 1 år- 3.03 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (7.8.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
30.46 USD
Dagens kursendring
+ 0.51 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.59 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
T.
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A USD

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

ISIN
LU0133099654
Kategori
USA, Store selskaper, Verdi
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
2. januar 2003
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
John Linehan
Forvaltet fondet siden
2. januar 2003
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.35, Boulevard du Prince HenriL-1724 Luxembourg
+441268466339http://www.troweprice.com
Aksjer
98.0 %
Øvrig
1.1 %
Kort rente
0.8 %

Største regioner

USA 91.4 %
Canada 2.9 %
Europa ex. Euro 2.6 %
Eurosonen 2.4 %

Største bransjer

Finans
21.5 %
Helsevern
17.3 %
Teknologi
12.3 %
Industri
10.3 %
Forbruksvarer
9.3 %
Olje & Gass
8.1 %