Fondsfinans Obligasjon

Rente, NOK Korte obligasjoner
Utvikling 1 år+ 1.85 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (9.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
10363.88 NOK
Dagens kursendring
0 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.25 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.25 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
Fo
Fondsfinans Obligasjon

Fondsfinans Obligasjon er et norsk obligasjonsfond med en målsetting om å levere bedre netto avkastning enn en gjennomsnittlig innskuddsrente i bank samtidig som man opprettholder en lav risiko. Fondet passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å investere i et bredt mandat innenfor norske selskapsobligasjoner som etter forvalters vurdering vil ha en gjennomsnittlig kredittrating på minimum BBB-. Fondet tilfredsstiller kravene til kategori 3 for kredittrisiko i henhold til Verdipapirfondenes forenings bransjestandard. For mer informasjon, se fondets prospekt.

ISIN
NO0010760333
Kategori
Rente, NOK Korte obligasjoner
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
29. april 2016
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Lasse Halvorsen
Forvaltet fondet siden
1. juni 2020
Fondsfinans Kapitalforvaltning ASAHaakon VII s gate 20110 Oslo
+47 23 11 30 00http://www.fondsfinans.no
Lang rente
99.3 %
Kort rente
0.7 %
Storebrand Bank ASA 2.01%
3.0 %
SSB Boligkreditt As 0.88%
3.0 %
Stavanger Kommune 0.64%
2.9 %
OBOS Forretningsbygg AS 2.57%
2.7 %
Eiendomskreditt AS 0.96%
2.7 %
Verd Boligkreditt AS 0.78%
2.7 %
Entra ASA 1.63%
2.7 %
Sparebanken Sor 0.8%
2.7 %
Sparebank 1 Naeringskreditt As 0.67%
2.7 %
Sparebanken Sor 1.64%
2.7 %