Amundi IS MSCI EMs SRI AE C

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år+ 17.36 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (18.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
123.58 EUR
Dagens kursendring
+ 0.58 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
13:00
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.63 %
Løpende kostnader
0.5 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.35 %
- Returprovisjon
0.17 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Am
Amundi IS MSCI EMs SRI AE C

To track the performance of MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

ISIN
LU1861138375
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
16. januar 2019
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Amundi Luxembourg S.A.5, Allée Scheffer,2520 Luxembourg
+352 47 676667http://www.amundi.com
Aksjer
98.5 %
Kort rente
1.5 %

Største regioner

Asia Emerging 47.3 %
Asia 26.7 %
Latin-Amerika 10.6 %
Afrika 10.3 %

Største bransjer

Finans
28.8 %
Konsumentvarer
18.6 %
Kommunikasjon
13.6 %
Forbruksvarer
8.7 %
Materialer
8.3 %
Helsevern
6.8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.9 %
NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share
4.8 %
Naspers Ltd Class N
4.7 %
Housing Development Finance Corp Ltd
4.6 %
Meituan
4.5 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S
3.1 %
LG Chem Ltd
2.7 %
NAVER Corp
2.6 %
Hindustan Unilever Ltd
2.1 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
1.9 %