Carn Long Short NOK R A1

Alt - Long/Short aksjer - Europa
Utvikling 1 år+ 32.07 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (4.8.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1405.26 NOK
Dagens kursendring
+ 0.82 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
5000 NOK
Årlig avgift
1.63 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
Resultatsbasert avgift
15 %
Belåningsgrad
80 %
Ca
Carn Long Short NOK R A1

CARN Capital is an independent investment organization located in Oslo. The firm has a long-short strategy investing in sustainable companies in Europe, with focus on medium sized companies in the Nordics. CARN has a concentrated portfolio with long-term holdings and deploy a fundamental stock picking approach to investing. CARN Long Short received the Nordic Swan Ecolabel (Svanemerket) in March 2020, as the first Nordic hedge fund to be awarded this certification.

ISIN
LU1380297512
Kategori
Alt - Long/Short aksjer - Europa
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
5. februar 2019
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Christer Bjørndal
Forvaltet fondet siden
4. oktober 2016
Carn Capital ASApotekergata 100180 Oslo
http://www.carncapital.com/