Arctic Aurora LifeScience A NOK

Bransjefond, Helsevern
Utvikling 1 år+ 24.03 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (24.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1520.13 NOK
Dagens kursendring
- 1.34 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
15 %
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.46 %
Løpende kostnader
2.18 %
Hvorav forvaltningskostnad
2 %
- Returprovisjon
1 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Ar
Arctic Aurora LifeScience A NOK

Fondets målsetting er å øke verdien av andelseiernes investering gjennom å investere i aksjer globalt innenfor sektorer som farmasi, bioteknologi o.l.

ISIN
IE00BYQ7ZL84
Kategori
Bransjefond, Helsevern
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
28. november 2016
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Ulrica Bjerke
Forvaltet fondet siden
27. mai 2016
Arctic Asset Management ASHaakon VII s gt 5
+47 21 013100http://www.arctic.com/afm
Aksjer
98.3 %
Øvrig
1.2 %
Kort rente
0.4 %

Største regioner

USA 70.4 %
Europa ex. Euro 13.6 %
Eurosonen 7.7 %
Storbritannia 5.1 %

Største bransjer

Helsevern
100 %