Arctic Return Class L

Rente, NOK Korte obligasjoner
Utvikling 1 år+ 2.18 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1147.31 NOK
Dagens kursendring
- 0.02 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.5 %
Løpende kostnader
0.54 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.4 %
- Returprovisjon
0.2 %
+ Plattformavgift inntil
0.15 %
Ar
Arctic Return Class L

Fondet vil hovedsakelig investere i det nordiske obligasjonsmarkedet. Fondet vil investere i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av stater, lokale myndigheter samt finansinstitusjoner og vel ansette og solide selskaper i Norden og andre land i Europa. Fondet vil investere minst 70% av sin nettoverdi i Investment Grade eller tilsvarende obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter . Investment Grade tilsvarer rating AAA til BBB- i Standard & Poors vurderingsskala. Gjennomsnittlig modifisert durasjon i fondets portefølje av eiendeler vil ligge innenfor 0-12 måneder.

ISIN
IE00BYT07T65
Kategori
Rente, NOK Korte obligasjoner
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
13. oktober 2015
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Trond Tömmerås
Forvaltet fondet siden
1. november 2015
Arctic Asset Management ASHaakon VII s gt 5
+47 21 013100http://www.arctic.com/afm
Lang rente
89.7 %
Kort rente
8.0 %
Øvrig
2.3 %
Protector Forsikring ASA
2.7 %
Stolt-Nielsen --- (no min.) 2014-18.3.21 Floating rate
2.3 %
Norske Skog AS
2.1 %
Scania CV AB
2.1 %
Bonheur Asa
1.9 %
AP Moller-Maersk 1.82%
1.8 %
Nordea Bank ABP
1.7 %
Elekta AB
1.6 %
Orexo senior unsecured 2017-2021
1.5 %
Leaseplan Corporation NV
1.5 %