BGF Japan Flexible Equity A2 USD

Japan, Store selskaper
Utvikling 1 år+ 22.77 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (29.5.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
14.01 USD
Dagens kursendring
- 1.39 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.81 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
BG
BGF Japan Flexible Equity A2 USD

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70 % av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i, eller som har det meste av sin virksomhet i, Japan.

ISIN
LU0212924517
Kategori
Japan, Store selskaper
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
28. februar 2005
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Ryoichi Hayashi
Forvaltet fondet siden
1. januar 2015
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Aksjer
99.6 %
Kort rente
0.4 %

Største regioner

Japan 100 %

Største bransjer

Industri
18.4 %
Konsumentvarer
18.0 %
Helsevern
15.4 %
Teknologi
14.4 %
Finans
11.1 %
Forbruksvarer
8.5 %
Toyota Motor Corp
6.1 %
SoftBank Group Corp
4.2 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
3.5 %
Tokio Marine Holdings Inc
3.2 %
Murata Manufacturing Co Ltd
3.2 %
Daikin Industries Ltd
3.0 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
3.0 %
Kao Corp
2.8 %
Nidec Corp
2.8 %
ORIX Corp
2.7 %