DNB Kredittobligasjon D

Rente, NOK Obligasjoner
Utvikling 1 år+ 4.83 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (9.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1094.94 NOK
Dagens kursendring
+ 0.05 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
5000000 NOK
Årlig avgift
0.2 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.2 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
DN
DNB Kredittobligasjon D

DNB Kredittobligasjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom en strukturert kredittprosess og vil normalt avvike fra fondets referanseindeks innenfor gitte risikorammer og avkastningen kan svinge mer enn denne.

ISIN
NO0010337629
Kategori
Rente, NOK Obligasjoner
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
20. september 2004
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Arne Mjelde
Forvaltet fondet siden
20. september 2004
DNB Asset Management ASDronning Eufemias gate 300091 Oslo
+47 81521111http://www.dnb.no
Lang rente
99.3 %
Kort rente
0.7 %
Swedbank AB (publ) 2.68%
2.8 %
Danske Bank A/S 3.5%
2.7 %
AP Moller-Maersk 2.85%
2.6 %
Entra Eiendom AS 2.45%
2.5 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab 3.12%
2.2 %
Danske Bank A/S 2.74%
2.2 %
Sandnes Sparebank 2.27%
2.2 %
Norwegian Property AS 2.52%
2.1 %
Yara International ASA 2.55%
1.9 %
Orkla ASA 4.35%
1.7 %