Fondsfinans Global Helse

Bransjefond, Helsevern
Utvikling 1 år+ 9.48 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (23.11.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
48311.11 NOK
Dagens kursendring
+ 0.05 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
75 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
10 %
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1 %
Løpende kostnader
1 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
- Returprovisjon
0.3 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Fo
Fondsfinans Global Helse

Fondsfinans Global Helse er et aktivt forvaltet globalt aksjefond som investerer i store og likvide selskaper innen helsesektoren. Fondet har som målsetting å skape god risikojustert avkastning over tid. Fondets midler blir investert i børsnoterte selskaper innen legemidler, bioteknologi, medisinsk utsyr og tjenester. Investeringer i fremmed valuta blir ikke valutasikret. For mer informasjon, se fondets prospekt.

ISIN
NO0010047194
Kategori
Bransjefond, Helsevern
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
27. juni 2000
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Mads Andreassen
Forvaltet fondet siden
31. desember 2018
Fondsfinans Kapitalforvaltning ASAHaakon VII s gate 20110 Oslo
+47 23 11 30 00http://www.fondsfinans.no
Aksjer
94.0 %
Kort rente
6.0 %

Største regioner

USA 61.0 %
Eurosonen 11.9 %
Storbritannia 10.0 %
Europa ex. Euro 9.3 %

Største bransjer

Helsevern
100 %