DNB Aktiv 50 A

Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Utvikling 1 år+ 7.63 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
341.46 NOK
Dagens kursendring
+ 0.25 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.06 %
Løpende kostnader
1.08 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.05 %
- Returprovisjon
0.29 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
DN
DNB Aktiv 50 A

DNB Aktiv 50 er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som normalt investerer 50 prosent av fondets midler i aksjemarkedet, og 50 prosent i rentemarkedet. Investeringene i DNB Aktiv 50 har en bred eksponering i de globale og norske markedene. Fondet oppnår sin eksponering hovedsakelig gjennom verdipapirfondsandeler i andre aksje- og rentefond (herunder pengemarkedsfond og obligasjonsfond). Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

ISIN
NO0010337603
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
17. februar 1997
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Kjartan Farestveit
Forvaltet fondet siden
5. juni 2007
DNB Asset Management ASDronning Eufemias gate 300091 Oslo
+47 81521111http://www.dnb.no
Lang rente
46.2 %
Aksjer
45.1 %
Kort rente
7.4 %
Øvrig
1.2 %

Største regioner

USA 44.2 %
Europa ex. Euro 24.5 %
Eurosonen 10.9 %
Asia Emerging 5.5 %

Største bransjer

Teknologi
16.1 %
Industri
14.2 %
Finans
14.1 %
Kommunikasjon
13.4 %
Konsumentvarer
12.8 %
Helsevern
11.5 %
DNB Obligasjon E
13.5 %
DNB Kredittobligasjon D
11.0 %
DNB Global Credit C
10.7 %
DNB Teknologi A
8.2 %
DNB Norge Selektiv E
6.4 %
DNB High Yield D
5.3 %
DNB Global Industrisektor Indeks A
5.3 %
DNB USA Indeks A
4.9 %
DNB Global Emerging Markets A
4.1 %
Arctic Norwegian Value Creation C
3.8 %