DNB Health Care A

Bransjefond, Helsevern
Utvikling 1 år+ 23.96 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (2.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
414.67 NOK
Dagens kursendring
+ 1.04 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.5 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
DN
DNB Health Care A

DNB Health Care er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i selskaper innenfor helsetjenester, legemiddel, medisinsk utstyr, bioteknologi og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. USA er en vesentlig del av helsemarkedet og fondet vil normalt ha en betydelig andel av investeringene her.

ISIN
NO0010337579
Kategori
Bransjefond, Helsevern
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
6. juni 2000
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Eirik Hernes Larsen
Forvaltet fondet siden
1. april 2012
DNB Asset Management ASDronning Eufemias gate 300091 Oslo
+47 81521111http://www.dnb.no
Aksjer
98.1 %
Kort rente
1.9 %

Største regioner

USA 65.8 %
Eurosonen 12.7 %
Storbritannia 8.6 %
Europa ex. Euro 8.0 %

Største bransjer

Helsevern
98.8 %
Forbruksvarer
1.2 %