Lannebo Likviditetsfond

Rente, SEK Selskapsobligasjoner
Utvikling 1 år+ 12.25 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
114.91 SEK
Dagens kursendring
+ 0.26 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.2 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.2 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
90 %
La
Lannebo Likviditetsfond

The fund is a short-term fixed income fund that focuses on investments in Swedish fixed-income securities. The credit and interest-rate duration of the fund is a maximum of two years. The fund invest in fixed-income securities deemed with good credit rating. Investments are primarily made in securities issued by corporations. Investments may also be made in securities issued by state or municipalities. The fund managers assess the credit quality of the investments regularly. The average assessed creditworthiness of the holdings must at least meet the credit rating of BBB on Standard & Poor’s rating scale.

ISIN
SE0000865768
Kategori
Rente, SEK Selskapsobligasjoner
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
12. november 2001
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Karin Haraldsson
Forvaltet fondet siden
1. januar 2005
Lannebo FonderKungsgatan 5103 99 Stockholm
+46 8 56225200http://www.lannebofonder.se
Lang rente
83.9 %
Kort rente
16.1 %