AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPY

Japan, Store selskaper
Utvikling 1 år+ 26.82 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (29.5.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
489.38 JPY
Dagens kursendring
- 1.24 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.68 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
AS
AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPY

Fondet mål og investeringspolitikk er å oppnå en kombinasjon av inntekter og vekst ved å investere i det vesentlige i aksjer i selskaper som er basert eller utfører det meste av virksomheten i Japan.

ISIN
LU0011963674
Kategori
Japan, Store selskaper
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
26. april 1988
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Not Disclosed
Forvaltet fondet siden
26. april 1988
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Aksjer
98.9 %
Kort rente
1.1 %

Største regioner

Japan 100 %

Største bransjer

Industri
20.7 %
Helsevern
17.4 %
Konsumentvarer
15.4 %
Teknologi
14.2 %
Materialer
11.8 %
Finans
8.6 %
KDDI Corp
4.9 %
Tokio Marine Holdings Inc
4.9 %
Keyence Corp
4.8 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
4.6 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd
4.6 %
Toyota Motor Corp
4.5 %
Daikin Industries Ltd
3.4 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd
3.4 %
Sony Corp
3.1 %
Nabtesco Corp
3.0 %