BL-Equities Japan B JPY

Japan, Store selskaper
Utvikling 1 år+ 18.25 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (29.5.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
20291 JPY
Dagens kursendring
- 1.37 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.45 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.25 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
BL
BL-Equities Japan B JPY

The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund invests a minimum of 75% of its net assets in equities of companies listed on regulated Japanese markets. In keeping with the sub-fund objective and with the aim of investing its cash, in accordance with the provisions of Chapters 5 and 6 of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs.

ISIN
LU0578148453
Kategori
Japan, Store selskaper
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
27. juni 2011
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Steve Glod
Forvaltet fondet siden
28. juni 2011
BLI - Banque de Luxembourg Investments SABanque de Luxembourg 7, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxemburg2449 Luxembourg
+352 26 26 99-1http://www.banquedeluxembourg.com