DNB Fund TMT Absolute Ret retail A NOK

Alt - Markedsnøytral - Aksjer
Utvikling 1 år- 20.12 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1185.04 NOK
Dagens kursendring
- 1.28 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
80 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
20 %
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.44 %
Løpende kostnader
1.58 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
- Returprovisjon
0.45 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
DN
DNB Fund TMT Absolute Ret retail A NOK

Målet med DNB TMT Absolute Return NOK er å oppnå absolutt avkastning gjennom å følge en målrettet strategi om å velge gode aksjeinvesteringer innen TMT (teknologi, media og telekom) sektoren verden over. Fondet søker å gi en god absolutt avkastning som er uavhengig av den generelle utviklingen i aksjemarkedet. Dette oppnår fondet ved å kjøpe aksjer forvalter er positiv til og selge aksjer med negative utsikter, samt investere i derivater.

ISIN
LU0547714799
Kategori
Alt - Markedsnøytral - Aksjer
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
20. oktober 2010
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Anders Tandberg-Johansen
Forvaltet fondet siden
20. oktober 2010
DNB Asset Management SA13, rue Goethe1637 Luxembourg
+352 26 29 82 1http://www.dnbgroup.lu
Aksjer
76.6 %
Øvrig
23.4 %

Største regioner

USA 56.5 %
Asia Emerging 12.3 %
Europa ex. Euro 11.7 %
Japan 7.6 %

Største bransjer

Teknologi
85.3 %
Konsumentvarer
8.6 %
Kommunikasjon
6.1 %