Allianz US High Yield AM USD

Rente, USD High Yield
Utvikling 1 år+ 2.79 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
6.52 USD
Dagens kursendring
0 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
80 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.79 %
Løpende kostnader
1.24 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.39 %
- Returprovisjon
0.6 %
+ Plattformavgift inntil
0.15 %
Al
Allianz US High Yield AM USD

Vi investerer direkte eller ved bruk av derivater i obligasjoner. Minst 80 % av underfondets aktiva blir investert i obligasjoner fra utstedere som er selskaper registrerte i USA, eller hvis tilbakebetaling er garantert av et selskap som har sitt registrerte kontor i USA, og/eller i såkalte høyrenteobligasjoner, som normalt innebærer en høyere risiko og har et høyere potensiale for gevinst. I tillegg kan vi kjøpe innskudd og pengemarkedsinstrumenter.

ISIN
LU0516397667
Kategori
Rente, USD High Yield
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
2. august 2010
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Douglas Forsyth
Forvaltet fondet siden
2. august 2010
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Lang rente
97.1 %
Kort rente
2.7 %
Aksjer
0.2 %

Største regioner

USA 100 %

Største bransjer

Industri
98.4 %
Konsumentvarer
1.6 %
Allianz American Income W9 USD
2.3 %
T-Mobile US, Inc. 7.62%
1.7 %
Performance Food Group Company 5.5%
1.2 %
Kraft Foods Group Inc. 6.5%
1.2 %
CommScope Technologies LLC 6%
1.1 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25%
1.1 %
Ford Motor Company 9%
1.0 %
Ford Motor Company 9.62%
1.0 %
Caesars Entertainment Inc New 8.12%
1.0 %
Scientific Games International, Inc. 8.25%
1.0 %