Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc

Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
Utvikling 1 år+ 10.77 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
16.78 EUR
Dagens kursendring
+ 1.21 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
75 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.31 %
Løpende kostnader
1.63 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.25 %
- Returprovisjon
0.63 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
In
Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc

Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst og inntekt. Fondet har til hensikt globalt å få eksponering mot aksjer i selskaper, gjeldsinstrumenter og råvarer. Fondet vil få eksponering gjennom derivater (komplekse instrumenter), og dets samlede investering kan være inntil tre ganger Fondets verdi. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

ISIN
LU0432616737
Kategori
Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. september 2009
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Scott Wolle
Forvaltet fondet siden
1. september 2009
Invesco Management S.A.37A Avenue JF KennedyL-1855 Luxembourg
(+353) 1 4398100http://www.invescomanagementcompany.lu
Lang rente
90.7 %
Aksjer
44.1 %
Øvrig
4.2 %
Austria (Republic of) 3.9%
10.9 %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
9.0 %
FTSE 100 IDX FUT FUTURE SEP 18 20
6.6 %
Long Gilt Future Sept 20
6.6 %
FTSE 100 IDX FUT FUTURE JUN 19 20
5.7 %