Amundi ETF iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETF (C)

SMRN-Xetra- Stengt
Utv. i dag %+ 0.40 %
Utv. i dag+ 0.090 EUR
Siste 22.74
Kjøp 0
Selg 0
Høy 22.755
Lav 22.68
Volum 92
Siste oppdatering
21:37:11
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7

Utvikling

Sammenlign
Ordredybde
AntallKjøpSelgAntall
0
0 0
0
Am
Amundi ETF iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETF (C)

ISIN
FR0013284304
Kategori
Alt - Market Neutral - Equity
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
31. oktober 2017
Prospekt og nøkkelinformasjon
Faktaskjema savnet

Forvalter

Amundi Asset Management90, boulevard Pasteur75015 Paris
+33 1 76 33 30 30http://www.amundi.com
Årlig avgift
0.55 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.55 %
Resultatsbasert avgift
Aksjer
99.9 %

Største regioner

Eurosonen 56.7 %
Japan 24.8 %
USA 7.6 %
Storbritannia 6.2 %

Største bransjer

Industri
20.3 %
Konsumentvarer
15.3 %
Finans
14.9 %
Teknologi
10.3 %
Materialer
9.6 %
Helsevern
8.9 %