Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Selskapshendelser (Corporate Actions)

Hva er en emisjon?

​En nyemisjon innebærer at et selskap øker sin aksjekapital ved at ny kapital tilføres enten i form av kontanter eller annen eiendom. Ved en kontant nyemisjon med forkjøpsrett for aksjeeierene kan et selskap gi ut både aksjer og andre verdipapirer. For å delta i en nyemisjon må aksjene dine ha gått til oppgjør senest på avstemmingsdagen.

Hva er tegningsretter?

​En tegningsrett er en tidsbegrenset og omsettelig rettighet til å kjøpe et antall aksjer i en emisjon, til en på forhånd fastsatt pris (tegningskurs) på en viss dato. Man kan få tegningsretter tildelt som aksjonær i et selskap, eller man kan kjøpe tegningsretter i markedet under tegningsperioden dersom de er børsnotert.

Dersom kursen eller forventningene om at kursen på moderaksjen stiger over den fastsatte tegningskursen, vil verdien av tegningsrettene også stige. Du kan velge å omsette tegningsrettene mens de er børsnotert, eller bruke dem til å kjøpe flere aksjer i moderselskapet.

Du kan kjøpe og selge tegningsrettene mens de er børsnotert. Legg ordren på vanlig måte. Ønsker du å tegne deg for aksjer/benytte deg av rettigheten, må du som regel svare aktivt på dette. Det er viktig å sette seg inn i hva som gjelder ved hvert tilfelle. Tegningsretter som ikke benyttes eller selges vil tas av børs og forfalle uten verdi etter fristen er gått ut.

Hvordan deltar jeg i en emisjon med Investeringskonto Zero

Har du en Investeringskonto Zero eller IPA Zero skal du svare til Nordnet og ikke til emisjonsinstituttet. Dette gjør du da på følgende måte: Velg menypunktet "Min konto" og "Mine Corporate Actions" eller "Øvrige Corporate Actions". Her finner du all informasjon om emisjoner, oppkjøp og annet som pågår nå. Her finner du også tidligere Corporate Actions du har vært involvert i, samt gamle svar.

Det er viktig at du har nok penger tilgjengelig på kontoen din den betalingsdatoen Nordnet har satt for emisjonen. Har du ikke nok penger tilgjengelig på kontoen din kan Nordnet nekte tegningen. Informasjon om betalingsdato finner du på samme side som du svarer på emisjonen til Nordnet. Gå til menypunktet Min konto og Mine Corporate Actions.

Dersom det er en nyemisjon kan du kun delta i denne med en Aksje- og fondskonto.

Tegning via VPS steg for steg


Se video herlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

1: Logg deg inn på VPS.no

 • Skal du tegne aksjer for et selskap eller på et mindreårig barn kan du også logge deg inn som privatperson og følge prosessen frem til steg 6

2: Klikk deg inn på menyen Emisjoner/Videresalg under "Hendelser"

3: Klikk på linken Info om Tegningsretter.

4: Les viktig nøkkelinfo

5: Fyll så inn postnummer og poststed på neste steg. Link til prospekt og tegningsblankett kommer opp. Det anbefales å lese prospektet så du forstår vilkårene for emisjonen

6: Klikk så på «fortsett» for tegning av aksjer elektronisk for privatperson. For manuell tegning på selskap og mindreårig trykk på «Tegningsblankett» og gå til steg 8

7. Bestilling for privatperson

 • Velg den VPS-kontoen du ønsker aksjene levert til. Nordnet sine VPS-kontoer starter på 11710.
 • Trykk inn antall aksjer du ønsker å bestille. Du er kun garantert det du har tegningsrettigheter for, men ofte overtegne for å prøve å få tildelt flere aksjer
 • Tast inn bankkontonummer du ønsker at det skal trekkes penger fra for betaling for emisjonsaksjene. Registrer en konto du har i din dagligbank (ikke nordnet).
 • Er det flere tilretteleggere kan du velge hvem du ønsker aksjene levert fra.
 • Aksjene blir normalt levert på kontoen du ønsket levering til ca 1-2 uker etter bestillingen.

8: Fyll ut tegningsblanketten (firma og mindreårig)

 • Skriv ut blanketten og fyll inn feltene/info som er markert i gult
 • Husk at du må ha gyldig LEI-nummer når du tegner på vegne av selskap
 • Signer dokumentet i henhold til firmaattest
 • Det er forskjellig hvordan de forskjellige tilretteleggerne ønsker skjemaet tilsendt, men de fleste godtar at den er scannet inn og sendt på e-post.
 • Er du usikker på hvem som er tilrettelegger og hvor det skal sendes står dette i prospektet. Typiske emisjonsansvarlige/tilretteleggere er Arctic Securities, DNB, Carnegie.
 • Velg din Nordnet VPS-konto for levering av emisjonsaksjene.

9: NB! Husk å ha (nok) penger på kontoen du har oppgitt at det skal trekkes penger fra.

 • Kontoen du registrerer må være en konto hos dagligbanken din, ikke Nordnet-kontoen.
 • Når bestillingen er registrert og pengene etter hvert blitt trukket vil du etter litt tid få levert aksjene du har bestilt. Du er garantert det antall du har tegningsretter til, men er mer tilfeldig hva du mottar av evt. overtegning.
  Kostpris på de nye aksjene vil normalt normalt komme til syne «av seg selv» etter noen dager, men du har også mulighet til å registrere dette selv.

10: Det er veldig viktig at du ikke selger tegningsrettene hvis du har tegnet aksjer. Har du ikke (tilstrekkelig) tilgjengelige rettigheter ved tegningsperiodens slutt kan du risikere å ikke få tildelt aksjer noen aksjer.


Bekreftelse på tegning ved emisjoner og børsnoteringer

ACC = Benytter du tegningsretter i forbindelse med en emisjon blir posisjonen overført til kontooversikten som Selskap x ACC

OTA = Tegner du aksjer uten tegningsretter(eksempelvis overtegning), så vises antalet på kontoen som Selskap x OTA


Hvorfor har svaret mitt blitt fjernet?

Den 3. januar 2018 trådte direktivet og forordningen MiFID II og MiFIR i kraft. Som følge av implementeringen av regelverket stilles det nye krav til rapportering og overvåkning ved selskapshendelser. Nordnet forbeholder seg retten til å stryke søknader hvor de nye kravene ikke er oppfylt. For å se hvilke begrensninger som påvirkes, se under.


Hva er gjeldende for meg som mindreårig?

For å kunne ta del i en selskapshendelse må svar avgis via foreldrefullmakt.

Hva er gjeldende for bedriftskunder?

Bedriftskunder som ikke har søkt eller blitt tildelt LEI-nummer kan ikke ta del i en selskapshendelse. Merk at dette også gjelder ved salg av tegningsretter. Nordnet kommer ikke til å selge tegningsretter for bedriftskunder uten LEI-nummer. Les mer om LEI herlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Må jeg gjennomføre en kunnskapstest?

For å kunne ta del i en selskapshendelse må du gjennomføre en kunnskapstest i henhold til MiFID IIlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Kunnskapstesten finner du under min profil, herlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Mer om

Selskapshendelser (Corporate Actions)

Ring oss på

Gjelder det Aksjesparekonto?
Klikk her.

Mandag til fredag

8.30-17.00

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.