Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Selskapshendelser (Corporate Actions)

Hva er en emisjon?

​En nyemisjon innebærer at et selskap øker sin aksjekapital ved at ny kapital tilføres enten i form av kontanter eller annen eiendom. Ved en kontant nyemisjon med forkjøpsrett for aksjeeierene kan et selskap gi ut både aksjer og andre verdipapirer. For å delta i en nyemisjon må aksjene dine ha gått til oppgjør senest på avstemmingsdagen.

Hva er tegningsretter?

​En tegningsrett er en tidsbegrenset og omsettelig rettighet til å kjøpe et antall aksjer i en emisjon, til en på forhånd fastsatt pris (tegningskurs) på en viss dato. Man kan få tegningsretter tildelt som aksjonær i et selskap, eller man kan kjøpe tegningsretter i markedet under tegningsperioden dersom de er børsnotert.

Dersom kursen eller forventningene om at kursen på moderaksjen stiger over den fastsatte tegningskursen, vil verdien av tegningsrettene også stige. Du kan velge å omsette tegningsrettene mens de er børsnotert, eller bruke dem til å kjøpe flere aksjer i moderselskapet.

Du kan kjøpe og selge tegningsrettene mens de er børsnotert. Legg ordren på vanlig måte. Ønsker du å tegne deg for aksjer/benytte deg av rettigheten, må du som regel svare aktivt på dette. Det er viktig å sette seg inn i hva som gjelder ved hvert tilfelle. Tegningsretter som ikke benyttes eller selges vil tas av børs og forfalle uten verdi etter fristen er gått ut.

Hvordan deltar jeg i en emisjon med Investeringskonto Zero

Har du en Investeringskonto Zero eller IPA Zero skal du svare til Nordnet og ikke til emisjonsinstituttet. Dette gjør du da på følgende måte: Velg menypunktet "Min konto" og "Mine Corporate Actions" eller "Øvrige Corporate Actions". Her finner du all informasjon om emisjoner, oppkjøp og annet som pågår nå. Her finner du også tidligere Corporate Actions du har vært involvert i, samt gamle svar.

Det er viktig at du har nok penger tilgjengelig på kontoen din den betalingsdatoen Nordnet har satt for emisjonen. Har du ikke nok penger tilgjengelig på kontoen din kan Nordnet nekte tegningen. Informasjon om betalingsdato finner du på samme side som du svarer på emisjonen til Nordnet. Gå til menypunktet Min konto og Mine Corporate Actions.

Dersom det er en nyemisjon kan du kun delta i denne med en Aksje- og fondskonto.

Tegning via VPS som privatperson

I linken nedenfor ser du prosessen slik den kan gjøres elektronisk via VPS.

De fleste norske emisjoner og nytegninger kan gjøres enkelt via VPS investortenester som du finner under "Min konto" og "Corporate Actions". Logg inn med BankID eller innlggingsdata du har mottatt fra VPS.

Det kun et par minutter. Bare følg de 4 stegene som vist i eksempelet.

Slik tegner du elektronisk via VPS

Tegning som firmakunde

Slik går du frem når du tegner deg i en emisjon via prospektet og tegningsblanketten.

I eksempelet i linken nedenfor ligger en tegningsblankett. Fyll inn informasjon i feltene vi har markert.

I tilfeller der du har mottatt prospekt og tegningsblankett i posten vil det være mange av feltene som vil være forhåndsutfylt. Utgaven i eksempelet er lastet ned fra nettet og aldri blitt sendt til en spesifikk mottaker.

NB! Det er viktig at du ikke oppgir kontonummeret i Nordnet som konto for trekk av penger.

Se eksempel for utfylling her

Send så blanketten til emisjonsansvarlig/ tilrettelegger. Det kan være forskjellige måter de ønsker å motta den på, men både fax, post eller scannet inn per e-post pleier å aksepteres.


Bekreftelse på tegning ved emisjoner og børsnoteringer

ACC = Benytter du tegningsretter i forbindelse med en emisjon blir posisjonen overført til kontooversikten som Selskap x ACC

OTA = Tegner du aksjer uten tegningsretter(eksempelvis overtegning), så vises antalet på kontoen som Selskap x OTA


Mer om

Selskapshendelser (Corporate Actions)

Ring oss på

Gjelder det Aksjesparekonto?
Klikk her.

Mandag til fredag

8.30-17.00

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.