Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Øvrig

Regelverk

MIFID2

Spørsmål og svar om MIFID II

Her finner du svar på spørsmål om MIFID II. Lurer du på om du påvirkes av reglene, hva som er målet og hvem som står bak kan du lese mer her.

Hva er MIFID II?

Loven om verdipapirmarkedet er basert på et EU-direktiv som forkortes til MIFID (Markets in Financial Instruments Directive). Det gjør at de fleste land i Europa har lignende regler for, blant annet, handel i finansielle verdipapir. Den 3. januar 2018 strammes regelverket ytterligere inn da MIFID II innføres i Europa. Det medfører enkelte forandringer på nordnet.no før 3. januar 2018. Regelendringene er en ettervirkning av finanskrisen i 2008. Målet med MIFID II er å forbedre forbruker- og investorbeskyttelsen, slik at man ikke kan handle i instrumenter man ikke har nok kunnskap om, og å skjerpe konkurransen i finansmarkedet.

Eksempel på regelendringer

 • Høyere krav om transparens ved handel med finansielle instrumenter. Det vil si økte krav om å offentliggjøre ordrer og transaksjoner for verdipapirene
 • Krav om transaksjonsrapportering til Finanstilsynet utvides
 • Krav om at handel på enkelte verdipapir skal skje på bestemte måter
 • Nye regler som gjelder algoritmehandel og algoritmisk høyfrekvenshandel
 • Skjerpninger og nyheter innen kundebeskyttelse gjennom noen detaljerte og omfattende regler
 • Nyhetene og endringene inkluderer blant annet kompetansekrav til den som:
  • Leverer tjenester og produkter
  • Vurderer kundeevalueringen
  • Gir informasjon til kunder om produkter, gebyrer og paketerte produkter
  • Vurderer interessekonflikter og regler om å vurdere nye produkter
 • Skjerpede krav for å ta imot erstatninger ved bestemte tjenester og produkter, og i enkelte tilfeller forbud mot å ta imot erstatninger

Hvilke finansielle instrument påvirkes av loven?

På samme måte som MIFID I fra 2007 gjelder MIFID II for all handel med verdipapir i EU og EØS.

Hvem påvirkes av MIFID II?

Verdipapirloven gjelder alle kunder innen bankens verdipapirvirksomhet, både private og bedriftskunder.

Hvilken kundekategori tilhører jeg?

Som en følge av loven må Nordnet kategorisere alle kunder i følgende kategorier:

 • Ikke-profesjonelle kunder er kunder som består av forbrukere og enkelte bedrifter. Ikke-profesjonelle kunder har den høyeste graden for beskyttelse. Nesten alle av Nordnets kunder tilhører denne kategorien.
 • Profesjonelle kunder er kunder som er autorisert til å jobbe med finansielle markeder, kunder fra store selskaper, stater og offentlige etater med flere og andre profesjonelle investorer.
 • Jevnbyrdige motparter er profesjonelle kunder som for eksempel banker, forsikringsselskaper og verdipapirforetak.

MIFID II medfører ingen vesentlige endringer i verdipapirmarkedet i denne forbindelsen.

Hva innebærer det å beskytte kunden?

Nordnet har som mål å alltid sette kundens behov i sentrum og alltid ivareta kundens interesser ved valg av produkter eller tjenester. I verdipapirmarkedet er kravene om kildebeskyttelse særlig strenge. Det kommer av at produktene og tjenestene ofte er komplekse og investeringer i verdipapir kan innebære risikoer som er vanskelig å forstå. Vi skal beskytte kundene våre ved å forklare produkter og tjenester på best mulig måte. For å sikre at kundene våre forstår hvordan de fungerer og hvilke risikoer som er forbundet med disse.

Hvorfor rapporterer Nordnet transaksjoner til Finanstilsynet?

Dette kravet ble innført i 2007 med MIFID I. I MIFID II ønsker Finanstilsynet mer data fra selve transaksjonen i rapportene. Formålet med transaksjonsrapporteringen er at Finanstilsynet skal ha mulighet til å avdekke mistenkt markedsmisbruk. Alle Nordnets land rapporterer sine transaksjoner via Svenske Finansinspeksjonen.

Hva er LEI som jeg har fått brev om?

Nye EU-regler innebærer at alle selskap som handler med verdipapir må ha en global identifiseringskode (Legal Entity Identifier). Formålet er å gjøre finansmarkedet mer transparent og redusere risikoen for markedsmisbruk, samt muliggjøre mer effektivt tilsyn fra Finanstilsynet og andre tilsynsmyndigheter. De nye kravene er gjeldende fra 3. januar 2018. Du, som selskap, vil ikke kunne handle verdipapir etter denne datoen uten å registrere et LEI-nummer. Du kan imidlertid handle med fond. Du kan lese mer om LEI her.

Må jeg informere Nordnet om jeg har statsborgerskap i flere land?

Nordnet er pliktig å rapportere alle transaksjoner av verdipapir til Finanstilsynet og vi må ha informasjon om alle dine statsborgerskap slik at vi kan rapportere din identitet på korrekt måte. Vi forventer oss av deg som kunde at du melder fra om dine statsborgerskap slik at vi kan rapporter disse i forbindelse med transaksjonsrapporteringen. Statsborgerskap kan dokumenteres med for eksempel en kopi av pass.

Hvorfor må jeg ta en kunnskapstest for å kjøpe det verdipapiret jeg ønsker?

Banken må foreta en sikkerhetsvurdering når du handler et komplekts finansielt verdipapir for første gang. Denne vurderingen skjer gjennom en kunnskapstest. Selv om du har gjennomført testen, kan du bli bedt om å ta den igjen. Dette for at Nordnet skal inneha oppdatert informasjon om kunnskapene dine. Nordnets kunnskapstest blir oppdatert kontinuerlig. Spørsmålene er ment til å avdekke din kunnskap om spesifikke verdipapir og tjenester.

Testen er et ledd i kundebeskyttelsen Nordnet må overholde ved lov, og viser om du som kunde har tilstrekkelig kunnskap til å kjøpe det enkelte verdipapir. Selv når det ytes kreditt eller lån i forbindelse med handel, må en kunnskapstest gjennomføres.

Hindrer dere meg fra å handle enkelte verdipapir?

Nordnet kan ikke tillate kunder å kjøpe verdipapir de ikke har nok kunnskap om og er pliktig å teste dette. Dersom testen viser at du som kunde ikke har tilstrekkelig kunnskap om et komplekst verdipapir får du ikke handle verdipapiret. Men du kan alltid lese deg opp og lære mer om verdipapiret. Deretter kan du ta testen og se om du får godkjent for å handle med det aktuelle verdipapiret.

Hva om jeg ikke har lyst til å ta testen?

Ved handel i kompliserte verdipapir må kunden gjennomføre en kunnskapstest. Om du nekter å ta testen kan du fortsatt handle i ikke-komplekse verdipapir.

Hva innebærer beste resultat?

Nordnet skal gjøre alle nødvendige tiltak for å oppnå best mulig resultat. Det innebærer blant annet at kundens ordre skal legges på det markedet som gir kunden den beste prisen. Det er som regel det mest likvide markedet verdipapiret er tilgjengelig. Årlig kommer Nordnet til å publisere hvilke handelsplasser som brukes i størst mulig grad.

Hva betyr execution only?

Execution only betyr at Nordnet kun utfører en ordre, eller at Nordnet tar imot og videresender en ordre som en tredjepart utfører på et marked. Altså det som skjer når du som kunde handler verdipapir på Nordnets handelsplattform.

Handler du med tjenester som innebærer porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning hos Nordnet er ikke det «execution only».

Hvor transparente er Nordnet med kostnader for handel?

Nordnet ønsker å være transparente og kommer til å vise deg en estimert kostnad for handelen du vil utføre. Kostnadene er spesifiserte og tilgjengelig for deg før du tar en avgjørelse. De faktiske kostnadene dine blir rapportert årlig.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Du finner mer informasjon på nettsiden vår. På Finanstilsynets hjemmeside finner du mer informasjon om MIFID II og Finansinspektionens tilsyn.

EØS-notat om MIFID II fra regjeringenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Finanstilsynetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.