Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Handel og verdipapirer

Hva er stop loss?

Stop loss er en funksjon du kan bruke til å selge eller kjøpe aksjer når kursen går opp eller ned til et bestemt nivå. Stop loss sender automatisk ordre til markedet for deg. Vi skiller mellom tradisjonell og trailing stop loss.

Hva er tradisjonell stop loss?

Hvis du for eksempel eier en aksje med høy risiko kan du legge en stop loss-ordre som kun gjennomføres når aksjen faller til en bestemt kurs. Du kan også legge en stop loss som aktiverer en handelsordre hvis aksjen stiger til en bestemt kurs. Tradisjonell stop loss består av to deler:

 • Trigger-vilkår: Vilkåret kan være at aksjen skal stige eller falle til en bestemt kurs (triggerkurs). Først når vilkåret er oppnådd vil ordren din bli aktivert.
 • En ønsket kjøp/-salgspris (limit): Orderen som trigges av stop loss vil bli lagt ut i markedet til denne prisen. For at handelen skal gjennomføres må det finnes en kjøper eller selger i markedet som vil handle til den prisen du har oppgitt. Jo "dårligere" pris du angir i forhold til triggerprisen, desto større er sjansen for at handelen blir gjennomført.

Du kan legge stop loss begge veier. Det betyr at du kan legge en ordre om salg dersom kursen faller til et bestemt nivå, eller du kan legge inn en ordre om kjøp hvis kursen når et bestemt nivå. Les mer i Vilkårene for stop loss og automatisk handel.

Eksempel: ​La oss si at du har aksjer i Statoil (ticker: STL) som du vil selge hvis kursen synker til 150 kr eller lavere. Du setter derfor en triggerkurs for stop loss til 150 kr og limit (salgspris) til 149 kr. Når kursen synker til 150 kr sendes salgsordren din ut i markedet med pris 149 kr.

Her legger du Stop loss.

Hva er trailing stop loss?

Med Trailing Stop Loss kan du velge hvor for mange prosent kursen skal stige eller falle for at ordren din skal aktiveres. Ordren din aktiveres når den høyeste eller laveste kursen er nådd etter ordretidspunktet. Trailing stop loss fungerer også intradag.

En trailing stop loss består av to deler:


 • Trigger-vilkår: ​Du angir selv hvor stor prosentvis stigning eller fall i aksjekursen som skal aktivere ordren. Triggervilkåret regnes ut i fra den høyeste eller laveste gjennomførte handelen etter at ordren ble lagt. Setter du trailing stop loss på -10 % vil aksjen legges ut for salg dersom den faller 10 % fra sin høyeste kurs (toppnotering) etter at du har aktivert trailing stop loss.
 • En pris du angir som et prosentuelt avvik fra triggerkursen. Ordren som trigges av stop loss vil sendes til markedet med denne prisen. For at handelen skal gjennomføres må det finnes en kjøper eller selger i markedet som vil handle til den prisen du har oppgitt. Jo større prisavvik du tillater, desto større sjanse er det for at handelen blir gjennomført.

Du kan bruke trailing stop loss til å både kjøpe og selge aksjer automatisk. Du kan legge stop loss på Oslo Børs og Nasdaq OMX.

Vær oppmerksom på at dersom en aksje åpner på en kurs som avviker mer enn den valgte prisavvikelsen blir åpningskursen triggerkurs. Det samme gjelder ved et handelsstopp. I eksempelet under vil ordren da legges til åpningsprisen -2 %. Les mer i Vilkårene for stop loss og automatisk handel.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Eksempel:

La oss si at du har aksjer i RCL som du ønsker å selge dersom de faller med 10 %. Du legger trailing stop loss ordre av typen "selg". For å forsikre deg om at handelen blir gjennomført tillater du et prisavvik på 2 %.

Vi antar at RCL deretter går opp til 250 kr for å så snu nedover. Din ordre sendes til markedet når kursen når 225 kr (250 kr - 10 %).

Siden du anga et prisavvik på 2 % sendes ordren med pris 220,5 kr (225 kr - 2 %).

Her legger du trailing stop loss.

Hvordan legger jeg stop loss?

Filmen under viser hvordan du legger en stop loss-ordre hos Nordnet.

Filmer fra Nordnets YouTube kanal

Er stop loss 100 % risikofritt?

​Nei, stop loss har visse begrensninger som du bør være oppmerksom på. Dette kan påvirke en stop loss-ordre:

 • Feil eller forsinket informasjon fra børsene.
 • Kraftige kurssvingninger som fører til at kursen du ønsker å handle til passeres.
 • Stegningskurser som ikke stemmer med korrekt markedsverdi.
 • Forandringer i selskapets aksjekapital eller andre lignende hendelser og handlinger som påvirker kursen. Eksempel: emisjoner, splitt og utbytte. Slike kursforandringer fører til at ordren aktiveres.
 • Hvis du har lagt en kjøpsordre og deretter legger enda en kjøpsordre som du ikke har dekning for (alternativt en salgsordre i et verdipapir du ikke eier), vil ikke handelen bli gjennomført.
 • Handler med aksjer som har skjedd gjennom ulovlig kursmanipulasjon.

Kan jeg øke sannsynligheten for at min stop loss gjennomføres?

​Jo større avstand du har mellom pris og triggerverdi, desto større er sjansen for at handelen går igjennom. Skal du selge aksjer vil det være større sjanse for at handelen går igjennom hvis du setter en lav pris på ordren i forhold til markedskursen som trigger ordren din. Omvendt dersom du skal kjøpe aksjer - høy pris i forhold til trigger betyr større sjanse for å få kjøpt.

Husk at du alltid er garantert beste pris dersom det finnes noen som vil kjøpe til høyere pris eller selge til lavere pris i ordreboken.

Slik gjør du:

 • Tradisjonell stop loss - angi en pris som er noe lavere (hvis du skal selge) eller høyere (hvis du skal kjøpe) enn triggerkursen. Setter du f.eks. salgsprisen til 147 kr og triggerkursen til 150 kr vil sjansen for at du får solgt være større enn om du velger triggerkurs 150 og slagspris 149 kr.
 • Trailing stop loss - Angi et større prisavvik i prosent.

Hvor lenge kan en stop loss være aktiv?

 • Tradisjonell stop loss - angi en gyldighetstid for hvor lenge den aktuelle stop loss skal overvåke. Når stop loss trigges ligger den kun aktiv ut inneværende dag. Når børsen stenger slettes også ordren selv om du har satt opp en lengre gyldighetstid.
 • Trailing stop loss - angi gyldighetstid for trailing stopp loss ordren. Hvilken gyldighetstid som tillates er avhengig av markedsplassen. Når stop loss trigges ligger den kun aktiv ut inneværende dag. Når børsen stenger slettes også ordren selv om du har satt opp en lengre gyldighetstid.

Kan jeg få en sms eller e-post når min handel er gjennomført?

​Ja, du kan få tilsendt en sms eller e-post når triggerkursen er nådd eller når en handel er gjennomført. Under "Mine Innstillinger" bestiller du varsel på SMS og/eller e-post ved utført handel. Under "Aksjer" og "Mine alarmer og rapporter" kan du opprette en kursalarm når triggerkursen er nådd.

Her bestiller du SMS ved utført handel.

Her bestiller du kursalarm.

Ordrevalidering av stop loss

Ordrevalidering betyr at Nordnet gjennomfører en automatisk kontroll for å se at du har dekning for å utføre ordren i from av nok penger tilgjengelig på konto, eller aktiv belånings- og shorthandelsavtale. Denne valideringen skjer normalt på en brøkdel av et sekund fra du legger ordren i handelssystemet til den er lagt på børs.

 • Tradisjonell stop loss valideres når stop loss-ordren trigges. Det betyr at du i teorien kan legge inn en aktiv stop loss-overvåking på en aksje du ikke har dekning for å kjøpe eller selge, og når triggeren utløses vil ordren bli forsøkt sendt på børs, men bli avvist hvis tilfellet er at du ikke har dekning.
 • Trailing stop loss valideres når stop loss-ordren legges til overvåking. Det betyr at stop loss-ordren tas høyde for tilgjengelig for handel og kan være en konsekvens for at dette beløpet avviker fra saldoen din. Samtidig er ordren allerede godkjent til å gå på børs dersom triggeren utløses.

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.