DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

Suksessoppskriften tas til Norden

Landkreditt Norden Utbytte er fondet for deg som ønsker å sitte investert i noen av de mest attraktive utbyttebetalende selskapene i Norden.

For seks år siden lanserte vi suksessen Landkreditt Utbytte. Årlig avkastning siden oppstart har vært cirka 14,5 prosent. Fondet har den beste risikojusterte avkastningen blant sammenlignbare fond på det norske markedet (Sharpe Ratio). Basert på erfaringer viderefører vi nå vår velprøvde modell med fokus på Nordiske utbytteaksjer.

Landkreditt Norden Utbytte fokuserer på kvalitetsaksjer, det vil si etablerte selskaper som har utbyttehistorikk, positiv kontantstrøm og som er i stand til å betjene gjelden sin.

I Norden er det mange spennende selskaper å velge mellom. Norden har mange selskaper med solide merkenavn, enkelte er også markedsledende globalt. En annen fordel med Norden er at det finnes langt flere selskaper innen industri, konsum, helse, finans og telekommunikasjon, dette gir en unik sektordiversifisering.

Som andelseier i fondet Landkreditt Norden Utbytte vil du være plassert i de mest attraktive selskapene i Norden, det være seg norsk sjømat, svensk industri eller danske helseselskaper.

I tillegg er det alltid godt å vite at alle selskapene i porteføljen betaler utbytte!

Investeringsfilosofi

Selskapene vi investerer i kjennetegnes av:

  • Betaler utbytte
    Det er et absolutt krav at selskapene betaler utbytte, har positiv kontantstrøm og sterk balanse.
  • Historikk
    Vi fokuserer på veletablerte selskaper med gode og velprøvde foretningsmodeller.
  • Forutsigbarhet
    Vi ser etter stabilitet og plukker selskaper som leverer stabile resultater over tid.

Utbyttefond fra Landkreditt

Landkreditt Norden Utbytte

Landkreditt Utbytte

Fakta om fondet

Fondets navn

Landkredit Norden Utbytte

Fondets forvalter

Ulf Leinebø

Fondsselskap

Landkreditt Forvaltning AS

Aktivatype

Aksjer - Norden

Forvaltningsavgift

1,50%

Fondets startdato

14.02.2019

Minstekjøp

100 kr

Risiko

5/7

ISIN

NO0010838642


Nettmøte med Landkreditt Norden Utbytte

Se videoen og lær mer om fondet

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 5, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er derfor høy. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for store verdisvingninger. Historisk avkastning er ikke noe garanti for fremtidig avkastning.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.