Dette er et tilbud fra UMS ASA

Opp

Del:

UMS ASA børsnoteres

I forbindelse med at Unified Messaging Systems ASA noteres på Oslo Axess i januar, har du nå muligheten til å tegne aksjer i selskapet via Nordnet. En eventuell tildeling er kurtasjefri hos oss.

Dette er UMS

UMS er et norsk teknologiselskap med internasjonal virksomhet som i dag handles på OTC-listen med ticker UMES. Hovedkontoret ligger i Oslo. Selskapet har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 100 millioner mennesker med sine systemer for befolkningsvarsling. UMS ble grunnlagt i 1998 og har en ledende posisjon innen befolkningsvarslingsløsninger.

Selskapets løsninger gjør det mulig å varsle før, under og etter uønskede og potensielt farlige hendelser. Gjennom rett informasjon til rett målgruppe, via rett kanal til rett tid, kan løsningene bidra til å redde liv samt å redusere skade på materiell. Mobiltelefonen er i dag den mest benyttede kommunikasjonskanalen på verdensbasis, og er derfor den mest effektive plattformen for å informere og varsle mennesker.

Selskapet er en pioner i utviklingen av avanserte systemer for kritiske meldinger og har mange unike patenter. UMS kan vise til flere virkelige installasjoner enn noe annet selskap i verden, og har utviklet nasjonale varslingssystemer av ulik art for blant annet Sverige, Singapore, Danmark, Nederland, Belgia, Hellas og Kambodsja. Selskapet har en strategisk partneravtale med UNISDR (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction) og har bistått land og multilaterale organisasjoner med utvikling av rammeverk for krisehåndtering og varsling. UMS utnytter eksisterende infrastruktur hos teleoperatørene når det sendes ut kritiske meldinger.

UMS varslingsløsninger for planlagte eller uforutsette hendelser gir både offentlige og private instanser mulighet til å kommunisere med kunder og innbyggere gjennom ulike kanaler. Denne tjenesten er svært nyttig for å informere riktige personer til rett tid.

Markedet og Posisjon

Økt sannsynlighet for naturkatastrofer, ekstremisme og andre uforutsette hendelser av ulik karakter skaper et voksende behov og interesse for varslingssystemer som kan redde liv og redusere materiell skade.

UMS har over flere år gjort vesentlige investeringer for å penetrere ulike markeder. De siste to årene har man sett en klar tendens til at markedene har blitt mer modne. Flere tegn underbygger dette. Det er flere formelle nasjonale og regionale anbudsprosesser. Antall internasjonale konferanser for befolkningsvarsling har økt betraktelig og mange land har startet evalueringsprosesser av mulige varslingsløsninger. Selskapet besvarer i tillegg et økende antall henvendelser om informasjon i forkant av anbudsutlysninger.

Det å utvikle løsninger for befolkningsvarsling og servicevarsling i verdensklasse er krevende. UMS har allerede investert betydelig i teknologi. Selskapets nye plattform gir store muligheter for å utvide kundevertikaler og nye tjenester i både eksisterende og nye markeder. Dette er strategisk viktig for å drive vekst i selskapets gjentagende inntekter.

Videreutvikling av nye tjenester bygget på UMS sin unike lokasjonsbaserte teknologi (LBAS), som gir mulighet til å kommunisere med mennesker innenfor et gitt geografisk område, vil i tillegg være av svært strategisk verdi for selskapets vekst fremover.

I de siste par årene har UMS foretatt strategiske oppkjøp for å tilegne selskapet verdifull teknologi, produktbredde samt mennesker med den rette spisskompetansen. Dette gir selskapet kontroll over hele verdikjeden, som i kombinasjon med patenter, setter UMS i en unik posisjon.

Fremtidsutsikter

Kapitalforhøyelsen vil gi selskapet en vesentlig bedre egenkapitalsituasjon og en styrket posisjon for å kunne vokse i årene fremover.

Det er flere store anbudsprosesser i markedet i dag enn noen gang før, og dette virker å være en trend som vil øke i tiden fremover. Med den posisjonen UMS har opparbeidet seg de siste 15 årene, er selskapet nå i en meget god stilling for å kunne øke sine markedsandeler. Dette vil kreve ytterligere investeringer i markedsapparat i de ulike segmentene.

UMS har investert betydelige ressurser for å komme i den posisjonen det har i dag, og har med sin erfaring, brede kundebase og meget konkurransedyktige tjenester, en posisjon ingen andre i verden har. De nye plattformene er tilnærmet ferdigutviklet og utviklingskostnadene vil derfor reduseres i fremtiden. Reduksjon i kostnadsbasen og fortsatt vekst i markedene, skaper grunnlaget for positive resultater i årene som kommer.

Fakta

Fakta om børsnoteringen 
Totalt antall aksjer for tegning50 millioner
Aksjer tilgjengelig via Nordnet for tegning25 millioner
Pris1,25 kr pr aksje
Tegningsperiode19.-28. desember 2016
Kurtasje0 kr
Penger må være på konto28. desember 2016
Minstetegning1000 kr som tilsvarer 800 aksjer
Makstegning1 000 000 kr
Forventet første handelsdag6. januar 2017
MarkedsplassOslo Axess
Ticker for aksjenUMS
Selskapets nettsidehttp://www.umsalert.no/lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
KontotyperAksje- og fondskonto
Dagens aksjonærerAksjonærliste pr 16.12.16
Les CEO Espen Gylviks blogginnleggTil Nordnetbloggenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Ved overtegning kan tildelingen din, uten forvarsel, bli et lavere antall enn du ønsket å tegne, eller utebli totalt. Det spiller ingen rolle når i tegningsperioden du har tegnet deg. Transaksjonen kan avbrytes, men ikke etter at handelen med verdipapiret har startet.

Fullstendige vilkår:

Se prospektetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Intervju med CEO Espen Gylvik

Nettmøte om børsnoteringen og selskapet


Om noteringen

Gjennom børsnoteringen vil selskapet sikre tilgang til kapitalmarkeder, noe som vil bidra til å realisere selskapets ambisjoner. Børsnoteringen er fult ut garantert av et konsortium bestående av Øystein Stray Spetalen, Einar Jørgen Greve, Gunnar Hvammen, Reidar Fougner og Eigil Stray Spetalen.

Teknologien

UMS Befolkningsvarsling kan varsle ulike katastrofescenarier via mange forskjellige kanaler. I en nødsituasjon teller hvert eneste sekund og man kan lage forhåndsdefinerte varslingsmaler, som er klare til utsendelse dersom en situasjon skulle oppstå. Løsningen kan informere et stort antall mottakere innenfor et berørt område på bare noen få sekunder.

Risiko

UMS sin virksomhet er, som andre, forbundet med risiko. Det er derfor viktig at du ved gjennomgang av selskapets virksomhet ser på relevante risiko.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert, og en investor bør gjøre en samlet vurdering basert på informasjonen i prospektet og almen tilgjengelig informasjon om virksomheten. Flere faktorer utenfor selskapets kontroll påvirker resultatet og deres finansielle posisjon.

I selskapets prospekt finner du de risikofaktorene selskapet selv mener kan ha størst innvirkning på deres fremtidige utvikling. Listen over tenkelige risikofaktorer må ikke anses som fullstendig. Risikoene er ikke rangert etter grad av betydelse.

Før du tegner aksjer i UMS bør du lese hele prospektet.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.