Dette er et tilbud fra Saferoad

Opp

Del:

Saferoad børsnoteres

I forbindelse med at Saferoad noteres på Oslo Børs, får du nå muligheten til å tegne aksjer via Nordnet. En eventuell tildeling er kurtasjefri.

Dette er Saferoad

Saferoad er en ledende leverandør av innovative og bærekraftige løsninger innen trafikksikkerhet og infrastruktur til nye og eksisterende veiprosjekter.

Befolkningsvekst, urbanisering og flere biler per innbygger øker kravene til effektiv infrastruktur i trafikken. Det er bred politisk enighet om å reversere en stadig dårligere veikvalitet på tvers av Europa, og store investeringsprogrammer er planlagt og iverksatt av både EU og nasjonale transportmyndigheter. Samtidig øker oppslutningen til det multinasjonale Vision Zero-prosjektet, som jobber for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Tilstedeværelse og kundegrupper

Saferoad er en integrert leverandør av produkter, løsninger og tjenester relatert til trafikksikkerhet og infrastruktur til nye og eksisterende veiprosjekter. Med hovedsete i Oslo opererer selskapet i dag i en rekke land i både Nord-, Sentral- og Øst-Europa. Kundegruppen er svært diversifisert og består hovedsakelig av nasjonale transportmyndigheter, entreprenører og deres underleverandører.

Produkter

Typiske produkter selskapet leverer innen veisikkerhet er vei og brurekkverk, lysmaster, skilt og veimerking. Typiske produkter innen infrastruktur er rørbroer av stål, massestabiliseringsprodukter, samt dreneringsprodukter som piper og rør.

Saferoad ble et faktum i 2007 gjennom fusjonen mellom Ørsta-gruppen og Euroskilt, men har røtter helt tilbake til 1947 fra opprettelsen av Ørsta Stålindustrier.

Saferoads misjon er å bidra til å gjøre veier tryggere for alle som ferdes i trafikken – både bilister, syklister og fotgjengere.

Fakta om børsnoteringen

Fakta

 

Pris

30 kr pr aksje

Tegningsperiode

11. mai 2017 - 24. mai 2017 kl. 16.30

Kurtasje

0 kr

Siste svardag til Nordnet

24. mai 2017 kl. 16.30

Penger må være på konto

29. mai 2017

Minstetegning

10 500 kr

Makstegning

1 999 999 kr

Markedsplass

Oslo Børs

Ticker for akjsen

SAFE

Selskapets nettside

www.saferoad.comlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Kontotyper

Aksje- og fondskonto

 

Merk! Tegningen foregår direkte til VPS og du må derfor oppgi et kontonummer i dagligbanken din når du tegner deg. Du kan ikke bruke kontonummeret på Nordnet-kontoen din.

Ved overtegning kan tildelingen din, uten forvarsel, bli et lavere antall enn du ønsket å tegne, eller utebli totalt. Det spiller ingen rolle når i tegningsperioden du har tegnet deg. Transaksjonen kan avbrytes, men ikke etter at handelen med verdipapiret har startet.

For ytterligere informasjon og vilkår vises det til prospektet.

Fullstendige vilkår:

Se prospektet​lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.