Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Kan jeg delta og stemme for mine amerikanske aksjer på generalforsamling?

Nei, du kan dessverre ikke delta og stemme for dine aksjer som er notert i amerikanske markedet. Bakgrunnen for dette er at aksjene er registrert i Nordnets depotbank for amerikanske aksjer. Nordnet oppbevarer alle kunder sine amerikanske aksjer på en felles konto i Nordnets navn hos denne depotbanken.

Som kunde er du den formelle eier av aksjene på en Aksje- og fondskonto, og innehar således også teoretisk stemmeretten for disse aksjene. Siden vi ikke tilbyr en tjeneste for å flytte disse aksjene over til en stemmeberettiget konto for kunder som ønsker å delta på generalforsamlinger i USA så kan du dessverre ikke benytte stemmeretten din. Eier du amerikanske aksjer på en Investeringskonto er det Nordnet Livsforsikring AS som står som den formelle eieren da kontotypen og vilkårene rundt kontoen er konstruert slik.

Nordnet deltar eller stemmer heller aldri på generalforsamlinger på vegne av kunder.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake