Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan påvirkes gearingen utviklingen i min Mini Future?

La oss si at du kjøper en Mini Futures som på kjøpstidspunktet har en gearing på 2 og der den underliggende aktivaene øker i verdi med 5 % på 10 dager. Om Mini Futuren er en Mini Long (MINI L) vil sertifikatet øke i verdi med 10 %. Hvis du i stedet hadde kjøpt en Mini Short (MINI S) i samme tilfellet ville sertifikatet i stedet blitt redusert med 10 %.

 

Gearingen i en Mini Future er flytende og endres hele tiden for de som vurderer å kjøpe den i takt med hvordan underliggende beveger seg. Går markedet mot deg faller egenkapitalen i produktet og eksponeringen består av forholdsmessig mer lån. Produktet blir ergo mer gearet. Gearingen i Mini Futures på kjøpetidspunktet vil stemme i forhold til hvilken avkastning kjøper får (eller kan få) fremover. 

 

Boligeksempelet blir ofte brukt for å forklare enklere. Når du kjøper et hus til 5 mill, men 1 mill i egenkapital har du 5X gearing. Øker boligen i verdi over natta til 8. mill har du plutselig nå bare 2X gearing (4 mill lån og 4 mill egenkapital). At du har tjent 3 mil på din ene million på investeringen er fordi du hadde 5X gearing som utgangspunkt. 

 

I tabellen nedenfor kan du se hvordan gearingen endres daglig, men at gearingen for totalavkastningen i perioden er den samme hele tiden. Dette betyr at avkastningen du får er den gearingen Mini Futures har når du kjøper den multiplisert med utviklingen av den underliggende aktiva.

 

Gearingen til MINI L påvirkes som følgende:

 

Underliggende aktiva øker i verdi = lavere gearing

Underliggende aktiva synker i verdi = høyere gearing

 

Gearingen til MINI S påvirkes som følgende:

 

Underliggende aktiva øker i verdi = høyere gearing

Underliggende eiendel synker i verdi = lavere gearing
 

 Uke 1Uke 2Uke 3Total utvikling
Pris MINI L10252210%
Underliggende aktiva1001051022%
Finansieringsnivå80808080
Gearing54,24,65
Ukentlig utv. MINI L 25 %- 12% 
Ukentlig utv. underliggende aktiva 5 %12,86 % 

 

Merk at finansieringsnivået i eksempelet ovenfor ikke er justert med rentekostnaden. Finansieringsnivået justeres normalt daglig oppover i en MINI L og nedover i en MINI S. Du kan lese mer om effekten av kostnader på avkastning her.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake