Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Skatt tilknyttet plattformavgift og returporvisjon

For kontotypene Investeringskonto Zero, Pensjonskapitalbevis (PKB) og IPA vil returprovisjon og plattformavgift bli håndtert på selve kontoen. Dermed skal du ikke rapportere inn dette manuelt.

På Aksjesparekonto og/eller Aksje- og fondskonto må du rapportere inn plattformavgiften selv for å få fradrag for denne kostnaden for skatteåret 2020. Merk at plattformavgiften kun ble trukket de siste fire månedene i 2020 (september-desember), så avgiften for 2020 er lav for de aller fleste.

Tilbake