Gå til hovedinnhold

Skatt tilknyttet plattformavgift og returprovisjon

Flere banker har innført plattformavgift og tilbakeføring av returprovisjon på fond. Dette er de skattemessige konsekvensene for kundene våre.

For kontotypene Investeringskonto Zero, pensjonskapitalbevis, IPS og IPA vil returprovisjon og plattformavgift bli håndtert på selve kontoen. Dermed skal ikke kundene våre rapportere inn dette manuelt.

Kunder med aksjesparekonto og aksje- og fondskonto må imidlertid rapportere inn plattformavgiften selv for å få fradrag for denne kostnaden for skatteåret 2021. Returprovisjon er forhåndsutfylt.

For fremtidige skatteoppgjør har Nordnet ambisjoner om å rapportere inn plattformavgiften automatisk til Skatteetaten. Dermed trenger ikke kundene gjøre noen endringer selv for å få korrekt skatteoppgjør.

I fortsettelsen gir vi en grundigere forklaring som gjelder skatteåret 2021.

Investeringskonto Zero, pensjonskapitalbevis, IPS og IPA

For kontotypene Investeringskonto Zero, pensjonskapitalbevis, IPS og IPA er plattformavgift og returprovisjon tatt hensyn til i den automatiske skatterapporteringen fra Nordnet til Skatteetaten. Kundene trenger ikke foreta seg noe. Betalt plattformavgift i 2021 reduserer utgående verdi 31.12.2021, mens mottatt returprovisjon øker utgående verdi 31.12.2021.

Aksjesparekonto

Plattformavgiften er oppført i årsoppgaven for aksjesparekonto som «Fradragsberettigede kostnader». Nordnet har lagt til følgende tekst i årsoppgaven: «Du kan selv kreve fradrag for dette beløpet i post 3.3.7 i skattemeldingen». (Her burde det stå henvisning til den nye skattemeldingen og Tema Finans og Aksjesparekonto – vi beklager det).

I skattemeldingen skal plattformavgiften du har betalt føres opp under tema Finans > Aksjesparekonto. Finn den relevante aksjesparekontoen hvor plattformavgiften er belastet og trykk “Åpne og endre”. Legg til beløp for plattformavgift i feltet «forvaltningskostnader». (Gammel skattemelding: post 3.3.7).

(Rent teknisk så belaster Nordnet plattformavgiften kundens ASK-konto, men beløpet registreres som et uttak som reduserer innskutt beløp.)

Eksempel på skatteeffekten av å rapportere inn plattformavgift: Har du 300.000 kroner i aksjefond på en aksjesparekonto betalte du en plattformavgift på 900 kroner i 2021, som du kan kreve fradrag for. Fradraget vil redusere skatten din med 198 kroner (22 % – fradrag i alminnelig inntekt) for 2021.

Returprovisjonen på aksjesparekonto er forhåndsrapportert av Nordnet som realisert gevinst/inntekt og fremgår på egen linje i skattemeldingen. Returprovisjonen øker sum innskudd på aksjesparekontoen tilsvarende.

Aksje- og fondskonto

Plattformavgiften er ikke oppført i årsoppgaven til kunder med aksje- og fondskonto. (Vi rakk dessverre ikke å få på plass en løsning her for 2021.) Kunder som vil kreve fradrag for plattformavgiften må gå inn i transaksjonsoversikten (Mine sider > Transaksjoner og sluttsedler). Under ”Transaksjonstype” kan du velge ”renter og avgifter”. Husk å velge riktig konto. Her vil det stå ett eller flere beløp med ”plattformavgift” dersom du har fond på denne kontoen.

Summen av plattformavgiftene er fradragsberettigede kostnader som du kan føre opp i skattemeldingen under tema Finans > Verdipapirfond. Finn den relevante verdipapirfond-kontoen hvor plattformavgiften er belastet og trykk “Åpne og endre”. Legg til beløp for plattformavgift i feltet «forvaltningskostnader». (Gammel skattemelding: post 3.3.7).

Returprovisjonen fremgår ikke på årsoppgaven for aksje- og fondskonto som egen post, men du finner returprovisjonen i transaksjonslisten i årsoppgaven samt under transaksjoner og sluttsedler. Skatterapporteringen for returprovisjon blir likevel korrekt.

PS: En del vil glemme (eller ikke ta seg bryet) med å rapportere inn fradrag for plattformavgift på aksjesparekonto og aksje- og fondskonto for 2021. Det er forståelig. Trøsten er at det er snakk om små beløp for de aller fleste, jfr regneeksempelet over. Nordnet har ambisjoner om å rapportere inn plattformavgift automatisk til Skatteetaten i fremtiden for alle kontotyper. Vi ønsker at våre kunder skal få alle fradrag de har krav på, og skal betale riktig skatt.

Les også: Slik fikser du skatt på aksjer og fond

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
3 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Heman
Heman
09.04.2022 22:36

Hei, kan vi også fylle inn Løpende kostnader til øvrige finansiel produkter for fradrag?

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Heman
13.04.2022 20:27

Hei Herman.

Det kommer an på hvilke kostnader det er snakk om. De må være relevante ift dine investeringer.

Relevante kostnader kan være kostnader til årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon, plattformavgift o.l.. Disse kostnadene summeres og føres opp under tema «Finans – forvaltningskostnader». Jeg anbefaler at du gir en nærmere forklaring på disse utgiftene i et vedlegg som legges ved skattemeldingen dersom de er betydelige. Les mer i dette innlegget: https://www.nordnet.no/blogg/slik-fikser-du-skatt-pa-aksjer-og-fond/

Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
23.03.2021 17:44

På https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/tredjepartsopplysninger/bank-finans-og-forsikring/aksjesparekonto/rettledning/#returprovisjon står det kun nevnt hvordan returhonorar skal behandles på aksjesparekonto. Ikke plattformavgift. Returprovisjon: “Her innrapporteres beløp/verdi som utbetales direkte til investor til konto på utsiden av ASK. Innbetales returprovisjon direkte på ASK skal feltet “Returprovisjon” benyttes tilsvarende som ved utbetaling utenfor ASK-konto. Verdi i feltet «Innskudd» inkluderer i slike tilfeller også returprovisjon pluss eventuelle innskudd, minus uttak for inntektsåret. Feltet “Inngangsverdi” reguleres tilsvarende verdi/beløp av returprovisjon som er tatt inn på konto. Beløpet kommer som kapitalinntekt forhåndsutfylt på investors skattemelding. Dette gjelder uavhengig av om returprovisjon utbetales som kontanter eller andeler i verdipapir.” Iogmed at dere ikke belaster… Les mer »