Gå til hovedinnhold

Skatt tilknyttet plattformavgift og returprovisjon

2020 var det første året Nordnet og noen andre aktører innførte plattformavgift og tilbakeføring av returprovisjon på fond. Dette er de skattemessige konsekvensene for kundene våre.

For kontotypene Investeringskonto Zero, pensjonskapitalbevis, IPS og IPA vil returprovisjon og plattformavgift bli håndtert på selve kontoen. Dermed skal ikke kundene våre rapportere inn dette manuelt.

Kunder med aksjesparekonto må imidlertid rapportere inn plattformavgiften selv for å få fradrag for denne kostnaden for skatteåret 2020.

Kunder med aksje- og fondskonto må både rapportere inn plattformavgiften og mottatt returprovisjon i 2020.

For fremtidige skatteoppgjør har Nordnet ambisjoner om å rapportere inn plattformavgift og returprovisjon automatisk til Skatteetaten. Dermed trenger ikke kundene gjøre noen endringer selv for å få korrekt skatteoppgjør.

I fortsettelsen gir vi en grundigere forklaring som gjelder skatteåret 2020.

Investeringskonto Zero, pensjonskapitalbevis, IPS og IPA

For kontotypene Investeringskonto Zero, pensjonskapitalbevis, IPS og IPA er plattformavgift og returprovisjon tatt hensyn til i den automatiske skatterapporteringen fra Nordnet til Skatteetaten. Kundene trenger ikke foreta seg noe. Betalt plattformavgift i 2020 reduserer utgående verdi 31.12.2020, mens mottatt returprovisjon øker utgående verdi 31.12.2020.

Aksjesparekonto

Plattformavgiften er oppført i årsoppgaven for aksjesparekonto som «Fradragsberettigede kostnader». Nordnet har lagt til teksten: «Du kan selv kreve fradrag for dette beløpet i post 3.3.7 i Skattemeldingen». For de som mottar ny skattemelding skal fradraget føres under tema Finans > Aksjer. (Rent teknisk så belaster Nordnet plattformavgiften kundens ASK-konto, men beløpet registreres som et uttak som reduserer innskutt beløp.)

Merk at plattformavgiften kun ble trukket de siste fire månedene i 2020 (september-desember), så avgiften for 2020 er lav for de aller fleste kundene. De som glemmer eller lar være å rapportere inn plattformavgiften går altså ikke glipp av store fradrag.

Eksempel: Har du 300.000 kroner i aksjefond på en aksjesparekonto betalte du en plattformavgift på 300 kroner de siste fire måneder i 2020, som du kan kreve fradrag for. Fradraget vil redusere skatten din med 66 kroner (22 % – fradrag i alminnelig inntekt) for 2020.

Returprovisjonen fremgår ikke på årsoppgaven for aksjesparekonto som egen post. Denne inkluderes i urealisert gevinst på aksjesparekontoen, så her blir skatterapporteringen korrekt.

Aksje- og fondskonto

Plattformavgiften er ikke oppført i årsoppgaven til kunder med aksje- og fondskonto. (Vi rakk dessverre ikke å få på plass en løsning her for 2020.) Kunder som vil kreve fradrag for plattformavgiften må gå inn i transaksjonsoversikten (Mine sider > Transaksjoner og sluttsedler). Under ”Transaksjonstype” kan du velge ”renter og avgifter”. Husk å velge riktig konto. Her vil det stå ett eller flere beløp med ”plattformavgift” dersom du har fond på denne kontoen. Summen av plattformavgiftene er fradragsberettigede kostnader som du kan føre opp i skattemeldingen under tema Finans > Aksjer (post 3.3.7 i gammel skattemelding).

Returprovisjonen er ikke oppført i årsoppgaven til kunder med aksje- og fondskonto. Returprovisjonen er en skattepliktig inntekt på linje med aksjegevinst eller aksjeutbytte, som strengt tatt skal rapporteres inn. For å finne mottatt returprovisjon i 2020 må du gå inn i transaksjonsoversikten (Mine sider > Transaksjoner og sluttsedler). Mottatt returprovisjon er spesifisert i transasjonsoversikten som ”Tilbakebet fond avg”. Summer disse beløpene, og før opp summen i skattemeldingen under tema Finans > Aksjer (gammel skattemelding: 3.1.7 Skattepliktig utbytte på aksjer og verdipapirfond aksjedel – RF-1159).

PS: En del vil glemme (eller ikke ta seg bryet) med å rapportere inn fradrag for plattformavgift og inntekt fra returprovisjon på aksje- og fondskonto for 2020. Dette er snakk om små beløp for de aller fleste, og de to postene vil de fleste kunder omtrent nulle ut hverandre, så nettoskatten blir nær 0. Vi vil anta at Skatteetaten ikke vil påpeke evt manglende utfylling av disse små beløpene i skatteoppgjøret.

Eksempel: Har du 300.000 kroner i aksjefond på en aksje- og fondskonto betalte du en plattformavgift på 300 kroner de siste fire måneder i 2020, som du kan kreve fradrag for. Gjennomsnittlig returprovisjon for alle fond på Nordnets plattform er ca 0,4 % per år. For fire måneder utgjør dette 400 kroner. Netto inntekt i dette eksemepelet er 100 kroner (400-300), som strengt tatt skal betales skatt av. Med en sats på 31,68 % (aksjefond) blir skatten ca 32 kroner.

Nordnet har ambisjoner om å rapportere inn plattformavgift og returprovisjon automatisk til Skatteetaten i fremtiden.

Les også: Slik fikser du skatt på aksjer og fond

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
1 Kommentar
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Martin
Martin
23.03.2021 17:44

På https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/tredjepartsopplysninger/bank-finans-og-forsikring/aksjesparekonto/rettledning/#returprovisjon står det kun nevnt hvordan returhonorar skal behandles på aksjesparekonto. Ikke plattformavgift. Returprovisjon: “Her innrapporteres beløp/verdi som utbetales direkte til investor til konto på utsiden av ASK. Innbetales returprovisjon direkte på ASK skal feltet “Returprovisjon” benyttes tilsvarende som ved utbetaling utenfor ASK-konto. Verdi i feltet «Innskudd» inkluderer i slike tilfeller også returprovisjon pluss eventuelle innskudd, minus uttak for inntektsåret. Feltet “Inngangsverdi” reguleres tilsvarende verdi/beløp av returprovisjon som er tatt inn på konto. Beløpet kommer som kapitalinntekt forhåndsutfylt på investors skattemelding. Dette gjelder uavhengig av om returprovisjon utbetales som kontanter eller andeler i verdipapir.” Iogmed at dere ikke belaster… Les mer »