Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Skatt tilknyttet plattformavgift og returporvisjon

For kontotypene Investeringskonto Zero, Pensjonskapitalbevis (PKB), Egen pensjonskonto (EPK), Individuell pensjonsspareavtale (IPS) og IPA vil returprovisjon og plattformavgift bli håndtert på selve kontoen. Dermed skal du ikke rapportere inn dette manuelt.

Tilbake