Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva gjør jeg med aksjer som har gått konkurs på Aksje- og fondskonto?

Sitter du med en aksje til et selskap som har gått konkurs på en Aksje- og fondskonto må du vente til konkursen formelt sett er helt ferdigbehandlet og aksjen er slettet i VPS før tapet blir registrert på skattemeldingen for kalenderåret. 

En konkursbehandling kan være en veldig lang prosess over mange år og det kan dermed ta litt tid før du får fradragsført tapet. Ønsker du ønsker å fradragsføre tapet før konkursboet er gjort opp må du selv legge inn dette i skattemeldingen. 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake