Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan fungerer utbetalingen fra et pensjonskapitalbevis?

Utbetaling fra pensjonskapitalen kan tidligst starte fra 62 år. Utbetaling må minimum skje over 10 år, og frem til fylte 77 år. Det kan fritt avtales en lengre utbetalingsperiode ut over dette.

NB: Små avtaler kan ha kortere utbetalingsperiode. Det er nemlig en regel om at årlig utbetaling skal være minimum 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G).

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake