Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Når starter nedtrappingen av aksjeandelen i Nordnet Alderstilpasset pensjon?

Fra og med måneden du fyller 55 år starter en årlig nedtrapping av aksjeandelen i Nordnet alderstilpasset pensjon. Aksjeandelen er 100 prosent frem til fylte 55 år. Deretter trappes aksjeandelen gradvis ned, med 4 prosentpoeng i året, til 20 prosent ved fylte 75 år. Renteandelen økes tilsvarende, for å sikre din oppsparte pensjon i utbetalingsperioden. 

 

Nordnet Alderstilpasset pensjon kan kjøpes på egen pensjonskonto (EPK). 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake