Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan skattlegges Bull og Bear-produkter?

For derivater, opsjoner og ETN'er der underliggende objekt er aksjer og/eller indekser, råvarer, valuta etc, skattlegges gevinst som kapitalinntekt med 22 prosent i 2023 for privatpersoner. Tap er fradragsberettiget med samme sats.

Formuesverdi, gevinst og tap på børsnoterte produkter (Bull og Bear og Mini futures) som er handlet via Nordnet Markets (utsteder Nordea) er som regel forhåndsutfylt i Skattemeldingen, (i hvert fall de med norsk ISIN og notert i NOK). Produkter handlet via andre utenlandske utstedere (som f.eks XBT, Comerzbank, Avanza) etc.) må man normalt legge inn selv.

Du legger børsnoterte produkter som ikke er rapportert inn selv under “Andre finansprodukter” og legger inn ISIN-nummer og annen relevant info du finner i årsoppgaven. Det holder at du har dokumentasjon i bakhånd og trenger ikke legge ved årsoppgaver o.l.

 

Dette er kun generelle opplysninger. Trenger du rådgivning eller vil du vite mer om hvilke skatteregler som gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med en skatterådgiver eller revisor.

For mer informasjon se produktsidene for bull & bear.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake