Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvor lang er løpetiden til et Bull & Bear-sertifikat?

Bull & Bear-sertifikater har ingen fastsatt sluttdato, men er såkalt «open-ended». Det betyr at de løper helt til utstederen velger å avnotere verdipapiret (fjerne det fra børsen). Du bestemmer selv om du vil beholde plasseringen i noen minutter, i én dag eller i flere år. Når spreaden mellom kjøps- og salgskursen blir urimelig stor, vil utstederen normalt velge å avnotere verdipapiret.

For mer informasjon se produktsidene for bull & bear.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake