Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Beskatning av derivater

For privatpersoner:

For derivater, opsjoner og ETN'er der underliggene objekt er aksjer og/eller indekser, skattlegges gevinst som kapitalinntekt med 22 prosent i 2020.

Tap er fradragsberettiget med samme sats.

For selskap:

Derivater, hvor det underliggende objekt er en aksje, kan omfattes av fritaksmetoden. I motsetning til privatpersoner, kan det derfor være skattefritak ved gevinst i slike verdipapir. På samme måte er det heller ikke fradrag for tap.

Se for øvrig Skatteetatens Skatte-ABC under emnene om finansielle instrumenter for en nærmere beskrivelse av de ulike finansielle produktene og regelverket.

 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake