Gå til hovedinnhold
Vi minner om at det amerikanske markedet stenger kl.19.00 i dag. Vil tilbyr kurtasjefri handel på alle amerikanske aksjer. Se vilkårene her.

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er LEI-kode og hvorfor trenger juridiske enheter dette for å handle?

En LEI (Legal Enitity Identifier) er en unik kode som består av 20 symboler, som tillater identifisering i det globale finanssystemet. En LEI-kode er unik og utstedes kun en gang til selskapet. 

Det ble ifølge MIFID2-direktivet 2014/65/EU fra 3. januar 2018, obligatorisk for alle juridiske enheter å ha LEI-kode for å handle med verdipapirer. Formålet er å gjøre finansmarkedet mer transparent og redusere risikoen for markedsmisbruk, samt muliggjøre mer effektivt tilsyn fra Finanstilsynet og andre tilsynsmyndigheter. 

En LEI-kode er påkrevd for rapportering av transaksjoner gjort av en juridisk enhet til kontrollorganer. Med LEI-kode får kontrollorganer mer detaljert informasjon om hvem, hvor og med hvem transaksjoner utføres i finansmarkedet. 

LEI-kode kan ikke søkes om gjennom Nordnet, dette må gjøres gjennom en aktør som tilbyr LEI-kode. 

Juridiske enheter kan handle fond og noterte aksjer uten LEI-kode

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake