Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Blir fullmakter tilknyttet konto til avdøde fjernet?

Er det registrert en eller flere fullmakter på kontoen, vil disse automatisk falle bort når vi mottar skifteattest. Uansett om det er en forvalter eller privatperson fullmakten er registrert på, vil fullmakten frafalle og dialogen skjer videre mellom Nordnet og etterlatte.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake