Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Samboer som begunstiget

En samboer må oppnevnes særskilt som begunstiget hvis vedkommende skal få utbetaling ved forsikringstakers død. En samboer blir altså ikke likestilt med ektefelle. En registrert partner blir behandlet på lik linje med en ektefelle. Det vil derfor ikke være nødvendig å oppnevne en registrert partner som begunstiget for at vedkommende skal motta utbetaling.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake