Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvem kan oppnevnes som begunstigede?

Hvem som helst kan oppnevnes som begunstigede til en Nordnet Investeringskonto Zero. Du kan oppnevne en eller flere personer som ikke behøver å være dine pårørende. Også juridiske personer kan oppnevnes. Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på at dersom du vil at din samboer skal motta penger ved din død, må du foreta deg noe aktivt, nemlig å oppnevne vedkommende som begunstiget. Du bestemmer selv den interne fordelingen mellom de begunstigede. En oppnevnelse kan være subsidiær, det vil si at den kan være betinget av at en annen begunstiget ikke lenger er i live.

I Investeringskonto Zero er det tillatt med ugjenkallelige begunstigelser, og da kan du ikke tilbakekalle oppnevnelsen uten at den ugjenkallelige begunstigede samtykker.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake