Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Utbetaling til begunstigede

Utbetaling til begunstigede finner sted som engangsbeløp i etterkant av forsikringstakers død. All kapital med tillegg av 1% (totalt 101%) utbetales og avtaleforholdet opphører.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake