Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er begunstigede?

Dersom forsikringstaker dør vil gjenværende kapital på dødsfallstidspunktet, med tillegg av én prosent, utbetales som et engangsbeløp til den eller de som står oppført som begunstigede.

Eksempel: Per har en kapitalforsikring hos Nordnet. Per dør. Når Nordnet har fått beskjed om dødsfallet og avhendet verdipapirene, er verdien av Pers kapitalforsikring 100 000. Kari er begunstiget på dødsfallstidspunktet. Kari får da utbetalt 101 000. Altså 100 000 + 1 prosent. Dersom du ikke har oppnevnt egne begunstigede, vil kapitalen fordeles etter standardoppsettet i forsikringsavtaleloven § 15-1 (vanlige arveregler). Altså vil din ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament motta pengene. Dersom slike ikke finnes, vil pengene gå til ditt dødsbo.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake