Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan beskattes Investeringskonto Zero?

Den 01.01.2019 ble det foretatt en beregning av aksjeandelen på Investeringskonto. Beregningen ble gjort for å fastsette hvilken skattesats som vil bli benyttet for å beregne skatt på avkastning ved uttak i 2019.

Beregningen gjøres ved at vi først ser på den faktiske aksjeandelen på hver plassering i aksjer og aksjefond. Kontanter/bankinnskudd holdes utenfor beregningen og det er kun forholdet aksjer og renter som beregnes. Når dette summeres opp så vil man få en prosentsats. Dersom aksjeandelen er mindre enn 20% så tilsvarer det en aksjeandel på 0%. Dersom aksjeandelen er over 80% så tilsvarer det en aksjeandel på 100%. Dersom aksjeandelen er mellom 20% og 80% så benyttes den faktiske aksjeandelen.

Når beregningen av aksjeandel ble gjort 01.01.2019 så ble det klart hvilken skattesats som vil bli benyttet for å beregne skatt på avkastning ved uttak i 2019. Tilsvarende skattesats vil også gjelde for eventuelle tap. På en Investeringskonto blir det i tillegg gjort en gjennomsnittsberegning ved uttak – det vil si at dersom du tar ut 10% av kontoverdien, og det er opparbeidet en gevinst så vil 10% av gevinsten bli gjenstand for beskatning.

For 2019 er skattesatsen du blir belastet for uttak av gevinst/tap avhengig av hvilken aksjeandel du hadde 01.01.2019. Skattesatsen for aksjeavkastning er 31,68% og skattesatsen for renteavkastning er 22%.

Neste måling vil skje 01.01.2020.

La oss si at du hadde 100% aksjeandel 01.01.2019 og 50% aksjeandel 01.01.2020. Dersom du gjør et uttak fra din Investeringskonto i juni 2020 så sier de nye reglene at vi må benytte et gjennomsnitt av de to målingene: 150/2, dvs. 75%. Da vil 75% av gevinsten som du tar ut bli belastet med en skattesats på 31,68%, og 25% med en skattesats på 22%. Dette vil Nordnet håndtere fullt og helt for deg, og rapportere til skattemyndighetene. 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake