Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan fylle ut W-8BEN-E?

Selskap som i henhold til FATCA blir kategorisert som "passiv" skal fylle ut W8BEN-E.

Selskapet ditt blir ansett som passiv hvis du svarer Nei på følgende kriterier:

1.I foregående regnskapsår kom minst 50 % av selskapets inntekter før skatt fra salg av produkter og/eller tjenester

2.Selskapet er, eller eies av stat, kommune eller fylke

3.Selskapets eller konsernets aksjer omsettes på et etablert marked.

I vedlegget kan du se et eksempel på hvordan man fyller ut skjemaet:

Veiledning for utfylling av W-8-BEN-E

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake