Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvem gjelder aksjonærmodellen for?

Aksjonærmodellen gjelder for personlige aksjonærer (fysiske personer) bosatt i Norge. Personlig aksjonær som er bosatt i utlandet har i utgangspunktet ikke rett til skjermingsfradrag. Unntaket er personlig aksjonær bosatt i annen EØS-stat, som kan gis skjermingsfradrag ved søknad om refusjon. Selskapsaksjonærer omfattes ikke av aksjonærmodellen, men omfattes av fritaksmetoden.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake