Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er fradrag?

Et fradrag er en kostnad som du har pådratt deg for å "erverve, sikre eller vedlikeholde" en skattepliktig inntekt. For lønnstakere og pensjonister vil et fradrag være med på å redusere grunnlaget for netto skatt. Fra 1992 har vi hatt en flat sats på netto inntekt (alminnelig inntekt). Dette innebærer at den økonomiske effekten, eller verdien av fradraget uansett inntektsnivå maksimalt vil være på 23 % på Investeringskonto Zero og 30,59 % på Aksje- og fondskonto og Aksjesparekonto. Et fradrag på kroner 10 000 gir da 3059 kr i redusert skatt, uansett om lønnsinntekten er på 200 000 kroner eller 700 000 kroner. 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake