Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Er flytt mellom VPS-kontoer en realisasjon?

Nei, en flytt mellom VPS-konter er en såkalt konto til konto (KTK)-transaksjon, og det innebærer ikke en realisasjon. Det blir ikke beregnet noen skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap i et slikt tilfelle.
Unntaket er hvis verdipapirene blir flyttet mellom forskjellige personnummer, fra et organisasjonsnummer til/fra personnummer eller fra en kontotype til en annen (for eksempel fra Investeringskonto Zero til Aksjeparekonto)

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake